Skip to main content
search

Srednjoročni plan grada Pirota za period od 2022. do 2024. usvojen je na sednici Skupštine grada Pirota održanoj 20. maja 2022. godine.

Izradu dokumenta omogućile su vlade Švajcarske i Nemačke u okviru platforme „Održivi razvoj za sve“ koju sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, kao deo projekta projekta Reforma javnih finansija – Agenda 2030.  Partneri na sprovođenju platforme su Beogradska otvorena škola i Fondacija BFPE za odgovorno društvo(Stud zaštite životne sredine), Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za Demokratiju(Socijalni stub); Centar za visoke ekonomske studije i Timočki omladinski centar (Ekonomski stub).

Platforma od početka podržava i pomaže određenim opštinama u izradi lokalnih planskih dokumenata koji su pređviđeni Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, i njihovo povezivanje sa ciljevima održivog razvoja. Tako da je Pirot prva jedinica lokalne samouprave kojoj je pružena podrška u izradi Srednjoročnog plana.

Definisanje sveobuhvatnog i ažurnog pregleda obaveza odnosno mera i aktivnosti koje treba da sprovede u periodu od tri godine u skladu sa prioritetima utvrđenim u Planu razvoja i raspoloživim sredstvima jeste bio ključni cilj prilikom izrade srednjoročnog plana.

Srednjoročni plan grada Pirota za period od 2022. do 2024. godine možete pronaći OVDE

Close Menu