Skip to main content
search

Drugi sastanak tematske grupe Energetska tranzicija kao prilika za održivi ruralni razvoj na temu tranzicija ruralnih oblasti prema obnovljivim izvorima energije, sa posebnim akcentom na proizvodnju energije iz biomase održan je u ponedeljak, 6. decembra, u Aeroklubu.

Sastanak je otvorila gđa Lidija Radulović iz Fondacije BFPE, koja koordinira radom tematske grupe. Ona je predstavila dosadašnji rad tematske grupe i načina na koji se došlo do toga da potencijali biomase u energetskoj tranziciji budu centralna tema sastanka. Nakon nje, prisutnima u sali i na Zoom-u obratio se g-din Siniša Perić, pomoćnik ministra zadužen za strateško sagledavanje položaja sela i seoskog stanovništva u Ministarstvu za brigu o selu. On je predstavio aktivnosti ministarstva u ovoj oblasti. Posebno je naznačio da je najznačajniji problem za efikasno korišćenje biomase u ruralnim predelima struktura zemljišnih poseda u Srbiji, gde dominiraju posedi manji od 2 hektara, što predstavlja značajan logistički problem u pogledu prikupljanja i transporta biomase.

U nastavku sastanka g-din Goran Vasić iz Garancijskog fonda AP Vojvodine predstavio je svoje nalaze o energetskoj tranziciji kao prilici za održivi ruralni razvoj, kao i svoje preporuke za dalje delovanje države u ovoj oblasti. Po izlaganju g-dina Vasić usledila je dinamična diskusija tokom koje su se energetske zadruge; agri-fotonaponski sistemi; kosagorevanje biomase sa ugljem u termoelektranama pojavili su se kao najznačajnije teme. Članovi tematske grupe značajan deo diskusije proveli su razmatrajući da li benefiti upotrebe biomase u energetske svrhe prevazilaze negativne aspekte, kao što je zagađenje vazduha. Kao najznačajnija alternativi upotrebi biomase pojavila se upotreba solarne energije, kao čistijeg izvora energije i lakšeg za instaliranje.

Zaključci rada tematske grupe Energetska tranzicija kao prilika za održivi ruralni razvoj biće u vidu preporuka upućeni svim relevantnim institucijama.

Tematska grupa Energetska tranzicija kao prilika za održivi ruralni razvoj funkcioniše u okviru stuba zaštite životne sredine Platforme Održivi razvoj za sve. Platformu „Održivi razvoj za sve“ sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a kao deo projekta Reforma javnih finansija – agenda 2030. Partneri na sprovođenju platforme su Beogradska otvorena škola, Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar za visoke ekonomske studije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Fondacija Centar za Demokratiju i Timočki omladinski centar.

Close Menu