Skip to main content
search

Prvi sastanak tematske grupe Energetsko siromaštvo i energetska efikasnost na lokalnom nivou održan je 30. maja 2022. godine.  Glavne teme diskusije bile su cena električne energije za domaćinstva, ali i cena ogrevnog drveta i položaj energetski ugroženih kupaca.

Nada Lazić, posebna savetnica za održivi razvoj u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, istakla je da 7% stanovništva Srbije živi u apsolutnom siromaštvu, dok dodatnih 23% živi u siromaštvu. Takođe, 662000 domaćinstva ima status ugroženih kupaca, a 70000 zahteva je na čekanju, prema Uredbi o energetski ugroženom kupcu. Dakle imajući u vidu navedene podatke, postoji strah da veliki broj građana neće moći da se ugreje predstojeće zime.

U cilju prevazilaženje ovih poteškoća, učesnici su se tokom diskusije saglasili oko kombinacije dva rešenja. Prvo rešenje podrazumeva uspostavljanje privremenih kolektivnih centara tokom zime, kako bi oni najugroženiji imali „topao krevet“ tokom zimskih meseci. Drugo jeste administrativne prirode i odnosi se na promenu tarifnog sistema za obračun električne energije. Aleksandar Kovačević, sa Oksfordskog instututa za studije energetike, smatra da je tarifni sistem jedan od aspekata trenutne nepouzdanosti u snabdevanju, budući da je prema postojećem sistemu nemoguće izračunati prosečnu cenu energije, jer ona variva prema godišnjim dobima i dostiže maksimum tokom zimskih meseci. Reforma tarifnog sistema obezbedila bi racionalnu potrošnju električne energije

Close Menu