Skip to main content
search

U Priboju je 9. jula u prostorijama Kancelarije za mlade održana edukativna radionica o ciljevima održivog razvoja, tokom koje su pribojski mladi imali priliku da se upoznaju sa Agendom 2030 i njenih 17 COR, a posebno onima u dimenziji zaštite životne sredine. Učesnici su, uz veliko interesovanje, pokazali iznenadjujuće visok nivo znanja i kreativnog razmišljanja o temi radionice.

Pored razgovora o COR, mladi su imali priliku i da saznaju više o procesima donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou, odnosno o načinima na koji oni mogu uticati na ove procese. Ovaj deo radionice izazvao je kod njih posebno interesovanje, a jedna od centralnih tačaka razgovora bila je na koji način obezbediti da lokalna samouprava sprovodi donate odluke i preuzete obaveze.

Radionica je održana u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“ koju sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a kao deo projekta Reforma javnih finansija – agenda 2030. Partneri na sprovođenju platforme su Beogradska otvorena škola, Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar za visoke ekonomske studije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Fondacija Centar za Demokratiju i Timočki omladinski centar.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu