Skip to main content
search

Opis programske celine:

Potreba za razvojem kapaciteta nosilaca političkih funkcija u Srbiji nikada nije bila veća. Bez obzira na to kada će Srbiјa ući u EU, oni koji je vode moraju da budu spremni i sposobni da ravnopravno učestvuju u evropskim i međunarodnim debatama. Rastućim zahtevima procesa pristupanja, koji čine dominantan okvir za modernizaciju našeg društva, prilagodili smo metode i sadržaje političke edukacije.

Primenjujemo metode “reformskog kompasa” (u saradnji sa fondacijom Bertelsman), strateškog prognoziranja; studije slučaja, simulacije odlučivanja i druge interaktivne načine rada.

Aktivnosti političke edukacije sprovodimo kroz programe: Godišnjeg seminara, Regionalne akademije za javne politike (koja je nasledila Regionalnu akademiju za demokratiju) i Akademije ženskog liderstva.

Za nas je jednako važno i da stalno otvaramo nove kanale za diјalog. Tu je članstvo u Mreži škola za političke studiјe Saveta Evrope od velike pomoći, zato što svake godine pruža mogućnost da se polaznici naših programa nađu na Svetskom forumu demokratije u Strazburu.

Kao ključne, dugogodišnje partnere u ovoj oblasti BFPE prepoznaje: Savet Evrope, Vilfred Martens centar za evropske studije, Evropski fond za Balkan, ambasade Velike Britanije, odnosno Kanade u Srbiji i USAID.

Svi programi u okviru ove celine:

BFPE nudi programe koji su sveobuhvatni i prilagođeni stvarnim okolnostima rada, te izazovima koji postoje na lokalnom i nacionalnom nivou vlasti, ceneći iskustva svojih polaznika i izbegavajući ex cathedra pristup.

Regionalna škola za politički razvoj

Opis programa Kontekst: Regionalna škola za politički razvoj je namenjena mladim ljudima iz Hrvatske, Severne...

Godišnji seminar

Naš najprestižniji i najstariji obrazovni program, jednogodišnji ciklus kroz koji prolaze političarke i političari, kao i neki od lidera javne uprave, civilnog sektora, medija i poslovne zajednice u Srbiji.

Youth 4 Inclusion, Equality &Trust (Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje)

Dijalog za budućnost

Udahnimo budućnost – osnaživanje mladih u zagovaranju za čist vazduh

Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga

Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju

Komparativna analiza odnosa država Višegradske grupe i Balkana prema povećanom prisustvu Kine

Balkans 360

Komuniciranje saradnje Srbije i NATO

Antikorupcijski forum Zapadnog Balkana

Lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije

T4G: razmišljanje o upravljanju (Thinking for Governance)

Pogled preko horizonta

Regionalna akademija za javne politike

Ženska parlamentarna mreža

Akademija ženskog liderstva

Zelena poslanička grupa

Događaji u ovom programu

Razvoj održivog tržišta biomase u Srbiji

Cirkularna ekonomija

Regioni

Evropske integracije i lokalni razvoj – ka uspešnim strategijama i dobrom upravljanju (2008 – 2013.)

Beogradski dijalozi

Donosioci odluka u Srbiji moraju biti otvoreni za tuđa iskustva, znanja i veštine; spremni da sarađuju, da znaju da pitaju za savet, ali i da budu sposobni da na kraju donose odluke u skladu sa visokim standardima EU i interesima svojih građana.

Regionalna akademija za demokratiju (RAD)

RAD ima za cilj da doprinese regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu u oblasti demokratije, ljudskih prava, pravde i izgradnje institucija, kroz izgradnju kapaciteta nove generacije političkog rukovodstva i olakšavanje njihovog međusobnog razumevanja i saradnje.

Beogradski bezbednosni forum (BSF)

Najznačajnija međunarodna konferencija o bezbednosti i spoljnim poslovima "od Beča do Istanbula"; jedinstvena inicijativa tri organizacije civilnog društva

Close Menu