Skip to main content
search

Fondacija BFPE organizuje konferenciju pod nazivom „Strane direktne investicije – Šansa ili izazov za lokalnu biznis zajednicu“, uz podršku CIPE (Center for International Private Enterprise (CIPE), koja će se održati 12. decembra u Aeroklubu u Beogradu.

Projekat ima za cilj dubinsko ispitivanje uticaja stranih direktnih investicija i stranih kompanija na biznis zajednicu u Srbiji, sa posebnim fokusom na lokalni nivo. Kroz mapiranje potreba i izazova, težimo definisanju uticaja koji strane direktne investicije imaju na privredu Srbije, kako u širem smislu, tako i na specifične privredne subjekte poput malih i srednjih preduzeća, kao i velikih privrednih sistema.

Konferencija predstavlja završni događaj projekta i pruža priliku za dijalog sa predstavnicima poslovne zajednice, lokalne samouprave, privrednih komora i drugih relevantnih aktera. Cilj nam je sagledavanje uticaja stranih direktnih investicija na lokalnu poslovnu zajednicu, identifikacija potreba domaćih privrednih subjekata, te razmatranje načina prevazilaženja izazova proizašlih iz delovanja stranih kompanija na lokalnom nivou.

Close Menu