Skip to main content
search

U okviru projekta „Dijalog za budućnost” razvijena je onlajn platforma za mentorstvo žena. Platforma je namenjena svim devojkama i ženama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, a koje žele sticati nova znanja ili prenositi stečena, za one veštine koje podržavaju liderstvo, rodnu ravnopravnost, preduzetništvo, izgradnju mira i podsticanje aktivizma za kohezivna društva.

Učešće na platformi je dobrovoljno, i u duhu solidarnosti i međusobne podrške za rast i razvoj. Prijavom na platformu korisnice imaju pristup bazi znanja sa preko 300 pojedinačnih video i štampanih materijala u različitim oblastima, a automatovani algoritam budućim mentorinama predlaže moguće mentorke. 

Karakteristike onlajn platforme za žensko mentorstvo su:

  • platforma je prilagođena korišćenju na mobilnim aparatima
  • mentorka i mentorina zajedno utvrđuju ciljeve mentorstva čije ostvarenje prate na platformi
  • zakazivanje mentorskih savetovanja sadrži i automatski podsetnik
  • po uspešnom okončanju mentorstva, mentorina dobija elektronski certifikat

Mentorski rad vam omogućava jedan sat sedmično ili dvosedmično u kojem ćete zajedno raditi na ličnom rastu i razvoju. Ako vas zanima šta je sve mentorstvo i koje su dobiti od istog možete da pogledate Vodič Mentorstvo na delu koje su napisale Zorana Milovanović i Svetlana Stefanović.

Ukoliko želite da budete mentorka ili vam je potrebna mentorka prijavite se odmah na onlajn platformi.

Close Menu