Dijalog za budućnost: Poslednji u seriji onlajn edukativnih seminara “Aktivne žene, aktivno i bolje društvo“

Dijalog za budućnost: Poslednji u seriji onlajn edukativnih seminara “Aktivne žene, aktivno i bolje društvo“

November 24, 2020 10:00 am | November 5, 2020 02:00 pm

2020-11-24 10:00:00 2020-11-05 14:00:00 Europe/Belgrade Dijalog za budućnost: Poslednji u seriji onlajn edukativnih seminara “Aktivne žene, aktivno i bolje društvo“ Link: https://bfpe.org/kalendar-bfpe-dogadaja/dijalog-za-buducnost-poslednji-u-seriji-onlajn-edukativnih-seminara-aktivne-zene-aktivno-i-bolje-drustvo/ Onlajn događaj, Belgrade, Serbia Belgrade Fund for Pollitical Excellence [email protected] dijalog-za-buducnost-poslednji-u-seriji-onlajn-edukativnih-seminara-aktivne-zene-aktivno-i-bolje-drustvo

Dijalog za budućnost: Poslednji u seriji onlajn edukativnih seminara “Aktivne žene, aktivno i bolje društvo“

U okviru zajedničkog regionalnog programa “Dijalog za budućnost”, odabrana grupa od 30 mladih žena nastavlja dalje osnaživanje i učenje u okviru dvanaestog onlajn edukativnog seminara “Aktivne žene, aktivno i bolje društvo”, koji će biti održan 24. novembra putem onlajn platforme.

Ovo je poslednji, dvanaesti u seriji onlajn edukativnih seminara koji su u prethodna tri meseca okupile novu grupu mladih žena u okviru projekta ,,Dijalog za budućnost”. Učesnice su imale priliku da kroz rad sa istaknutim ekspertkinjama, trenerima i trenericama kao i istaknutim pojedinkama u oblasti rodne ravnopravnosti stiču nova i unapređuju postojeća znanja u proteklih dvanaest nedelja.

Pored sumiranja postignutog u poslednja tri meseca, na ovom seminaru će polaznice imati priliku da čuju i rade sa jednom od najpriznatijih i najistaknutijih žena koje se bave mentorstvom i načinom na koji se može podeliti znanje. Polaznice će se bolje upoznati sa samim procesom mentorstva i mentorskim alatima.

Završni deo seminara će biti posvećen evaluaciji urađenog u toku svih dvanaest onlajn edukativnih seminara koji su sprovedeni u periodu od 09. septembra do 24. novembra.

Edukativne seminare realizuje Beogradski fond za političku izuzetnost u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u/i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF)