Skip to main content
search

Aktivni građani – bolje društvo: Design Thinking online trening

November 10, 2020 10:00 am | November 10, 2020 02:00 pm

Onlajn događaj
Belgrade, Serbia

U okviru projekta Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju tokom novembra i početkom decembra organizovaćemo Design Thinking online trening.

Naši projektni i programski partneri imaće priliku da se upoznaju sa konceptom Design Thinking-a kroz sve njegove faze. Design Thinking (Inovativno razmišljanje) predstavlja proces kreativnog rešavanja problema u koji se ciljano uključuju ljudi različitih perspektiva, znanja, veština i iskustva, a koji onda zajedno rade na problemu kako bi došli do primenjivog i društveno upotrebljivog rešenja.

Primenom pristupa inovativnog razmišljanja aktivisti u zagovaranju uče da se dubinski informišu o problemima ciljne grupe za čija prava ili potrebe se zagovaranje vrši, a sve uz primenu empatije i razumevanja. Dodatno, aktivisti su podstaknuti da kreiraju alternativne pristupe rešavanju problema i razmišljaju nekonvencionalno u cilju iznalaženja strategija i rešenja koje mogu dati pozitivne rezultate u procesu zagovaranja. U okviru ovog metoda, aktivisti se podstiču da isprobavaju različite pristupe i uče da neuspeh u primeni pristupa ne znači nužno propast, već prilika za učenje koja ih može približiti ostvarivanju konačnog cilja zagovaranja.

U utorak, 10. novembra biće održan I modul u okviru treninga na kojem ćemo razgovarati o značaju empatije i perspektive u definisanju problema.

Close Menu