Skip to main content
search

Regionalna akademija za demokratiju (RAD)

Opis programa

RAD ima za cilj da doprinese regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu u oblasti demokratije, ljudskih prava, pravde i izgradnje institucija, kroz izgradnju kapaciteta nove generacije političkog rukovodstva i olakšavanje njihovog međusobnog razumevanja i saradnje.

Pročitaj sve Analize i Publikacije U fokusu

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Projekat „Regionalna akademija za demokratiju: izgradnja nove političke kulture i političke elite“ je jedinstvena inicijativa na Zapadnom Balkanu, koju sprovodi sedam organizacija civilnog društva, članica Mreže škola za političko obrazovanje koje deluju pod pokroviteljstvom Saveta Evrope.

Dodela sertifikata trećoj generaciji (2015.) programa Regionalne akademije za demokratiju. U prvom planu: Sonja Liht i dekan Akademije za 2015, Pjer Mirel. Foto: Aleksandar Anđić/BFPE

Regionalna akademija za demokratiju (RAD) ima za cilj da doprinese regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu u oblasti demokratije, ljudskih prava, pravde i izgradnje institucija, kroz izgradnju kapaciteta nove generacije političkog rukovodstva i olakšavanje njihovog međusobnog razumevanja i saradnje. Posvećena već etabliranim političkim akterima koji će u bliskoj budućnosti činiti političko rukovodstvo najvišeg nivoa, RAD teži da oblikuje „ljudsku infrastrukturu“ koja će pomoći da se učvrste tekući procesi demokratizacije, uspostave najviši standardi zaštite ljudskih i manjinskih prava koji će biti iznad političkih i nacionalnih interesa, i prigrli duh regionalne saradnje i pomirenja sa susedima.

Organizovana u tri godišnja ciklusa, RAD je okupila 150 političkih lidera iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije (7 po zemlji godišnje) u zajedničkom iskustvu učenja i razmene. Svake godine, organizovali smo četiri interaktivna seminara i jednu studijsku posetu za grupu od 50 učesnika, koje su pratile težišnu temu: pravosuđe i regionalna saradnja (2013.), ljudska i manjinska prava (2014.), i izgradnja demokratskih institucija (2015).

Učesnici programa RAD se biraju iz redova vodećih političara mlađe generacije koji već zauzimaju značajne pozicije, kako u državnoj administraciji, tako i u svojim političkim strankama – među njima je bilo državnih sekretara, zamenika i pomoćnika ministara, članova parlamenta, diplomata, kao i političara „sa lokala“.

Nastavni plan i program su zasnovani na inovativnim metodama učenja, uključujući interaktivne radionice i studije slučaja.

RAD je podržala Evropska unija kroz svoj Globalni instrument za demokratiju i ljudska prava; fondacija Robert Boš; Balkanski fond za demokratiju; i Međunarodni višegradski fond.

Posetite zvaničnu stranicu projekta, www.radwb.eu.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu