Skip to main content
search

Zajednička radionica zasnovana na metodologiji strategic foresight-a, „Budućnost državne administracije na Zapadnom Balkanu“, Berlin

Zajednička radionica zasnovana na metodologiji strategic foresight-a, „Budućnost državne administracije na Zapadnom Balkanu“, Berlin

June 28, 2015 07:00 pm | June 28, 2015 09:00 pm

DGAP
Berlin, Germany

Rauchstraße 17-18, Berlin, Germany

Na putu ka pridruživanju EU, državna administracija u zemljama jugoistočne Evrope prolazi kroz višestruke promene. Uspostavljanje efikasne, depolitizovane, transparentne državne administracije, koja je sposobna da ponudi određene usluge stanovništvu neće se dogoditi preko noći, već predstavlja dugoročni izazov. Uzimajući u razmatranje širi kontekst integracije regiona u EU, na radionici će biti postavljeno pitanje: kako će izgledati državna administracija u zemljama Zapadnog Balkana 10 godina od ovog trenutka.

Iako ne postoji definitivan odgovor na ovo pitanje, vredi razmotriti moguće pravce budućeg razvoja. Razmišljanje o mogućim scenarijima reforme javne uprave omogućava bolje razumevanje različitih faktora koji utiču na promenu politike, te do sada nepoznate rizike i pretnje.

Ova zajednička inicijativa Evropskog fonda za Balkan, Regionalne akademije za demokratiju i programa TRAIN Nemačkog saveta za međunarodnu politiku okupiće grupu od 30 donosilaca odluka, državnih službenika i istraživača iz  zemalja Zapadnog Balkana. Radionica će se održati sledeći naprednu metodologiju strategic foresight-a, o čemu će se starati dva facilitatora. Tokom dvodnevne radionice, učesnici će identifikovati faktore koji su od ključne važnosti za različite scenarije – pravce – razvoja državne uprave.

Učešće devet polaznika/ca treće generacije Regionalne akademije za demokratiju podržao je Evropski fond za Balkan.

Fotografije i tekst preuzete sa sajta EFB.

Close Menu