Skip to main content
search

Državni i nedržavni organi u primeni i nadzoru javnih politika (27-30. novembar)

Državni i nedržavni organi u primeni i nadzoru javnih politika (27-30. novembar)

November 27, 2015 06:00 pm | November 29, 2015 12:00 am

Hotel Zira

Zira Hotel, Ruzveltova, Belgrade

Fotografija: Vladimir Milovanović Sizif

Četvrti RAD seminar u 2015. i završna konferencija će se održati u Beogradu

Poslednji – četvrti u 2015. – seminar Regionalne akademije za demokratiju održaće se u Beogradu od 27. do 29. novembra i biće posvećen ulozi državnih i nedržavnih organa u primeni i nadzoru javnih politika.

Tokom tri dana seminara, ustanovićemo da li nedržavni akteri mogu činiti vezu između vlada i građana, mogu li pozitivno uticati na podizanje svesti građana o značaju demokratskog procesa, te mogu li na adekvatan način sumirati mišljenja građana i predstaviti ih nosiocima vlasti. Razgovaraćemo o mogućnostima da se nedržavni akteri „uključe“ u ciklus jedne javne politike – od koncipiranja i pripreme, preko implementacije do evaluacije. Zato smo pozvali u goste predstavnike najistaknutijih organizacija civilnog društva u Srbiji i regionu.

Naročito smo ponosni na činjenicu da će naši gosti u Beogradu biti i alumnisti prethodne dve godine RAD-a, koji će nam se pridružiti na završnom događaju – konferenciji. Za svaku od tri godine našeg programa predvideli smo po jedan panel (program je u prilogu).

Nadamo se da ćemo na ovaj način uspešno privesti kraju zahtevan, ali i – verujemo – uspešan trogodišnji program podizanja kapaciteta i izgradnje „naredne generacije“ donosilaca odluka u regionu.

RAD Y3S4 Agenda

RAD Closing Conference Agenda

Close Menu