Skip to main content
search

Svetski forum demokratije 2015: sloboda nasuprot kontroli (Savet Evrope, 18-20. novembar 2015.)

Svetski forum demokratije 2015: sloboda nasuprot kontroli (Savet Evrope, 18-20. novembar 2015.)

November 18, 2015 09:00 am | November 18, 2015 12:00 am

Palais d'Europe
Strasbourg, France

Avenue d'Europe, Strasbourg, France

Demokratije širom sveta su izložene sve širem dijapazonu pretnji – od nasilnog ekstremizma do ekonomskih, tehnoloških, geopolitičkih i rizika po životnu sredinu. Strah izazvan napadima poput onog u Parizu 2015, Kopenhagenu i drugim delovima sveta destabilizuje društva. Nedostatak zaštite privatnosti izaziva anksioznost. U ovom kontekstu, rastuća je tenzija između potrebe za bezbednošću i slobodnog prava pojedinca da uživa sve koristi digitalne revolucije.

Kako uspostaviti ravnotežu između bezbednosti i slobode u demokratskom društvu koje je ugroženo? Mogu li se demokratije odupreti strahu i formulisati takve odgovore koji će biti zasnovani na principu građanskog aktivizma? Mogu li efektivno odgovoriti na izazov digitalne ere, ne ugrožavajući prava i slobode pojedinca?

Ova pitanja će biti u fokusu Svetskog foruma demokratije (SFD) 2015.

U prilogu možete naći poseban program CoE SPS_Programme Special Events namenjen školama političkih studija – članicama Asocijacije koja deluje pod okriljem Saveta Evrope.

Kao jedna od članica, BFPE tradicionalno vodi na SFD alumniste svojih programa – ove godine 25 njih.

Close Menu