Skip to main content
search

Uvod u strateško prognoziranje: prvi događaj Regionalne akademije za javne politike (Bečići, 13/15. maj)

Uvod u strateško prognoziranje: prvi događaj Regionalne akademije za javne politike (Bečići, 13/15. maj)

May 13, 2016 05:00 pm | May 15, 2016 12:00 am

Hotel "Mediteran"
Bečići, Budva, Crna Gora

Hotel Mediteran, Bečići, Montenegro

Prvi događaj u okviru našeg novog programa, koji realizujemo zajedno sa Evropskim fondom za Balkan – Regionalne akademije za javne politike (Regional Policy Academy, RPA) održaće se od 13. do 15. maja u Budvi (hotel „Mediteran“, Bečići).

Zamisao RPA je da primenom metode strateškog prognoziranja (eng. strategic foresight, strategic forecasting) na složene društvene probleme, a pre svih, odnose na prostoru Zapadnog Balkana, doprinesemo jačanju saradnje i veza između lidera promene i mišljenja u regionu, odnosno, osmislimo konkretan redosled koraka na putu ka društvima koja su otvorenija, više demokratska, i kao takva spremnija za članstvo (i zajedničku perspektivu) u Evropskoj uniji.

Sa grupom, koju će činiti alumnisti više programa EFB-a i BFPE-a, a naročito Regionalne akademije za demokratiju radiće Regina Džozef, predavač na Univerzitetu Kolumbija (SAD), donedavno istraživačica na Institutu Klingendael (Holandija) i međunarodno priznata ekspertkinja u primeni ove napredne metode.

Close Menu