Skip to main content
search

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) – zajedno sa šest partnerskih organizacija, koje su deo Mreže škola za političke studije Saveta Evrope – uspešno su okončale svoj najambiciozniji program u oblasti izgradnje političkih kapaciteta, Regionalnu akademiju za demokratiju (Regional Academy for Democracy) u Beogradu.

U četiri radna dana, više od 70 mladih, ambicioznih političara koji predstavljaju političke partije iz svih sedam društava Zapadnog Balkana učestvovalo je u dve aktivnosti: najpre u poslednjem u nizu od četiri seminara namenjenih generaciji 2015. programa; a zatim, završnoj alumni konferenciji, koja je održana u ponedeljak, 30. novembra.

Poslednji seminar bio je posvećen ulozi nedržavnih aktera u javnim politikama i otvorila ga je šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević. Kao što je tradicija, učesnicima se obratio i naš dekan u 2015, Pjer Mirel. Učesnike je najviše zanimalo šta predstoji Srbiji na putu evropskih integracija, a u svetlu (skorog, očekivanog) otvaranja poglavlja.

BFPE ‏@BFPE_BFPI  Nov 27

I could not support more the decision to start #negotiations w #RuleofLaw chapters #RADWB

Prva jutarnja sesija održana je sa dvoje lidera civilnog sektora u Srbiji – Sonjom Stojanović-Gajić i Milanom Antonijevićem. Živa rasprava se povela oko mesta tzv. think-tank organizacija u procesu razvoja, usvajanja i primene javnih politika, gde su se – prema našem mišljenju – naši gosti sjajno “odbranili” od argumentovanih kritika naših učesnika i učesnica.

BFPE ‏@BFPE_BFPI  Nov 28

Provocative points raised: do you (civil society) expect the Govt. to negotiate w you before negotiating w the EU? #RADWB

Sledeća sesija takođe je bila posvećena pitanju uticaja (uticanja), sa tri gošće koje oličavaju – opet, prema našem sudu – nov tip organizacija, koje podržavaju razvoj civilnog sektora, ali i same sprovode istraživanja, te organizuju važne događaje: Gordanom Delić, direktorkom Balkanskog fonda za demokratiju; Hedvig Morvai, direktorkom Evropskog fonda za Balkan; i Biljanom Spasovskom iz Balkanske mreže za razvoj civilnog društva.

BFPE ‏@BFPE_BFPI  Nov 28

Asked to identify at least one recommendation that was welcomed by govts and implemented. Examples incl. trends; benchmarks; positions even.

Da li se sećate Malboseko, “države” koja oličava naš region, a potekla je pravo iz mašte (i iskustva) Pjera Mirela? Nakon seminara u Makedoniji, posetili smo je još jednom.

BFPE ‏@BFPE_BFPI  Nov 28

The story of Malboseko role-play continues at #RADWB – after representing media, our participants are now in the shoes of civil society.

Naš program drugog dana je zatvoren odličnim panelom sa beogradskim rabinom Isakom Asijelom i g. Dragom Pilselom, filozofom i teologom iz Zagreba. Dve teme koje su nas najviše zaokupile bile su – odnos države i verskih zajednica; te rastući problem radikalizacije, odnosno nasilja koje se čini u ime verskih ubeđenja.

Treći dan seminara otvorili smo još jednom radionicom, ovoga puta sa Igorom Bandovićem koji je bio naš gost i u Sarajevu novembra 2014. Tri scenarija iz studije “Fortress Europe and the Western Balkans as its Soft Underbelly” (“Tvrđava Evropa i Zapadni Balkan kao njen meki stomak”) predstavljeni su našim učesnicima, nakon čega su se oni, podeljeni u tri grupe, kritički osvrnuli na svaki od njih.

Nakon poslednje panel diskusije o organizacijama civilnog društva kao pružaocima socijalnih usluga (sa Biljanom Dakić-Đorđević, Radošem Đurovićem i Ivanom Radović), Pjer Mirel je, u svojstvu dekana RAD-a za 2015. godinu, dodelio sertifikate našim učesnicama i učesnicima. Sertifikate je potpisao – kao što je činio svake godine – generalni sekretar Saveta Evrope, g. Torbrojn Jagland.

Close Menu