Skip to main content
search

Reforma javne uprave predstavlja jedan od najsloženijih zahvata na prostoru Zapadnog Balkana. Politički lideri u regionu obećali su građanima profesionalnu, depolitizovanu, transparentnu javnu upravu koja će delovati u službi građana. Pritom, Evropska unija je realizaciju reforme učinila jednim od preduslova za članstvo.

Hoće li reforma uspeti na duge staze? Koji su ključni parametri uspeha reforme javne uprave? U kakvom će stanju biti državna administracija za desetak godina?

Rečena pitanja našla su se u fokusu radionice održane prema metodologiji strateškog predviđanja (eng. strategic foresight), koji je okupio 27 donosilaca odluka, državnih službenika i istraživača iz zemalja potencijalnih kandidata za članstvo u EU. Umesto pokušaja predviđanja budućnosti, scenario izgradnje služi kao koristan instrument u razmišljanju o alternativnim pravcima razvoja, što zauzvrat pomaže da se bolje razume dinamika okruženja i stvori dobra osnova za donošenje odluka.

Radionica je realizovana na zajedničku inicijativu Evropskog fonda za Balkan, Regionalne akademije za demokratiju, i programa TRAIN Nemačkog saveta za spoljnu politiku (DGAP).

Ovde možete pristupiti kratkom izveštaju sa radionice (na engleskom jeziku):

The Berlin PAR SF Workshop report

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu