Skip to main content
search

BFPE započinje sa procesom prikupljanja prijava za 12. ciklus našeg najznačajnijeg i najambicioznijeg programa u Srbiji Godišnjeg seminara.

 Osnovne informacije o programu

Glavni obrazovni program Beogradskog fonda za političku izuzetnost je Godišnji seminar koji se realizuje u saradnji sa Savetom Evrope. Program seminara je koncipiran tako da sledi osnovnu orijentaciju BFPE – podršku procesu u kome pripadnici političkih i društvenih elita proširuju znanja o evropskim vrednostima i institucijama, procesima evropskih i evro-atlanskih integracija i poštovanju osnovnih principa Saveta Evrope.

Godišnji seminar je jednogodišnji ciklus edukativnih aktivnosti namenjen istaknutoj generaciji mlađih političara, iz parlamenta, stranaka, kao i njihovim kolegama i koleginicama iz javne uprave i loklanih samouprava, nevladinih organizacija, medija, poslovnog sektora – osobama koje su ozbiljno započele svoje političke i profesionalne karijere i koje sagledavaju potrebu za učenjem i dodatnim usavršavanjem u poslu koji obavljaju. Osnovni cilj programa je da omogući stalni razvoj i dijalog demokratski orijentisanih lidera u sferi politike i javnog života koji će na odgovoran način državu i društvo voditi ka evropskim integracijama.

Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je velika većina polaznika i polaznica seminara napredovala u svojoj potonjoj političkoj i profesionalnoj karijeri. Alumnisti ovog programa sada su ili su zauzimali položaje narodnih poslanika, ministara, pomoćnika ministara i državnih sekretara u Vladi Srbije, gradonačelnika, partijskih funkcionera, urednika medija, lidera građanskog društva… Mnogi alumnisti se naknadno vraćaju različitim programima BFPE ne samo kao učesnici, već često i kao predavači.

Program realizujemo uz programsku podršku Saveta Evrope, kao jedna od 21 članica Mreže škola za političke studije Saveta Evrope koje deluju u širem regionu Zapadnog Balkana, Zajednice Nezavisnih Država, Višegradskim zemljama, kao i u Grčkoj, Turskoj, Tunisu i Maroku.

Po završetku seminara, polaznici nastavljaju saradnju i komunikaciju kroz Alumni mrežu i različite programe i aktivnosti Beogradskog fonda. Aktivnosti alumni mreže, koje su organizovane upravo na osnovu potreba i predloga alumnista, uključuju različite događaje ne samo u Srbiji, već i regionalne seminare kroz živu saradnju u okviru partnerskih škola sa Zapadong Balkana, ali i aktivnosti u okviru cele mreže.

Metodologija rada

Programom su predviđena tri nacionalna seminara, kao i jedan seminar u Savetu Evrope u Strazburu.

Nacionalni seminari su trodnevni seminari (petak-nedelja) koji se organizuju na različitim lokacijama u Srbiji. Program će se odvijati kroz interaktivna predavanja i radionce, a osmišljen je na način koji i pored intenzivnog radnog dela ostavlja i vremena za međusobno umrežavanje učesnika. Svi seminari se održavaju u skladu sa pravilom Četam hausa što omogućava otvorenu debatu sa predavačima i među učesnicima. Nacionalni seminari biće posvećeni različitim aspektima društvenih i ekonomskih reformi u procesu tranzicije, pitanjima kulture sećanja i pomirenja, iskustvima novijih zemalja članica EU, izazovima ekonomije, pitanjima bezbednosti, spoljne politike i regionalne saradnje, kao i napretku Srbije u procesu integracije u EU.

Na seminaru u Strazburu „Svetskom forumu demokratije”, kome će ova generagcija prisustvovati 2016. godine, učestvovaće 20 polaznika. Forum će okupiti oko 450 učesnika iz svih zemalja u kojima postoje škole političih studija Saveta Evrope, kao i razne druge zainteresovane učesnike. Detaljni izveštaj Foruma iz 2014. možete pogledati ovde.

Osnovne informacije o seminaru:

 • seminari će biti održani tokom 2015. i 2016. godine u sledećim predloženim terminima: oktobar, februar, maj, novembar. Prvi seminar održaće se od 9-11. oktobra 2015.
 • generaciju će čini 30 učesnika
 • predavači na seminaru biće istaknuti stručnjaci i javne ličnosti iz naše zemlje i inostranstva
 • troškovi učešća u programu iznose 1.800 evra po polazniku, od čega veliku većinu snose organizatori. Učesnici iz privrednog sektora snose troškove svog učešća u visini od 1.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti) za ceo ciklus seminara. Za sve ostale učesnike, organizatori snose troškove seminara i smeštaja, dok će učesnici snositi putne troškove u zemlji.
 • Savet Evrope će polaznicima koji budu učestvovali u radu sve četiri etape ovog obrazovnog programa dodeliti poseban sertifikat/diplomu

Uslovi za prijavu

Kandidati treba da ispune sledeće uslove:

 • da su do 40 godina starosti
 • da su uspešni u javnom životu i napreduju u profesionalnoj karijeri
 • da su ambiciozni i spremni da kontinuiranim učenjem grade svoju karijeru
 • da prate reformske procese u Srbiji, procese evropskih i evroatlanskih integracija, kao i regionalnu saradnju
 • da su spremni da stečena znanja primene u praksi
 • da tečno govore engleski – obavezan uslov
 • da, ukoliko budu izabrani, preuzimaju obavezu da učestvuju u radu sva četiri seminara

U cilju formiranja izbalansirane grupe učesnika po svim kriterijumima, posebno ohrabrujemo žene i pripadnike/ce nacionalnih manjina da se prijave.

BFPE će nakon prikupljenih prijava kandidata, u procesu selekcije, izabrati polaznike ovog ciklusa seminara. Potrebno je da kandidat dostavi popunjenu prijavu, svoju biografiju i motivaciono pismo o razlozima učestvovanja u ovom programu (do 2000 karaktera) Beogradskom fondu za političku izuzetnost najkasnije do utorka, 8. septembra 2015. Prijave slati isključivo mejlom na [email protected] sa naznakom Prijava za Godišnji seminar.

Prijavni list se nalazi na sledećem linku:

https://www.dropbox.com/s/wq0k1qdh5jhf34s/Prijavni%20list%20za%20GS.doc?dl=0

Close Menu