Skip to main content
search

Reforma javne uprave i ljudski resursi (BFPE i SEKO mehanizam)

Opis programa

BFPE učestvuje u mehanizmu Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) i srodnim projektima i aktivnostima

Pročitaj sve Analize i Publikacije U fokusu

Događaji u ovom programu

BFPE godišnje realizuje više od pedeset najrazličitijih događaja: konferencija, okruglih stolova, panel diskusija, savetovanja, radionica i simulacija.

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Konsultativni mehanizam Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO) uspostavljen je sa ciljem da se organizacijama civilnog društva omogući učešće u programiranju i praćenju korišćenja sredstava EU i druge razvojne pomoći. Mehanizam je 2011. godine uspostavila Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije (KEI) u nastojanjima da doprinese poboljšanju procesa programiranja i povećanju efikasnosti korišćenja razvojnih sredstava, posebno fondova EU, kao i stvaranju i unapređivanju konstruktivnog dijaloga između države i civilnog društva. O ciljevima SEKO možete više pročitati u brošuri Upoznajte SEKO.

Organizacije civilnog društva (OCD) koje su uključene u rad SEKO mehanizma podeljene su u 10 različitih tematskih sektora koji prate tematske oblasti definisane strateškim dokumentima o prioritetima za međunarodnu razvojnu pomoć.

Više o radu SEKO možete pronaći ovde.

Na osnovu javnog poziva raspisanog 2014, Beogradski fond za političku izuzetnost je odabran da kao članica vodećeg konzorcijuma učestvuje u koordinaciji radom organizacija civilnog društva u sektorima Reforma javne uprave i Ljudski resursi i društveni razvoj. Listu odabranih OCD u svim sektorima možete pronaći ovde.

SEKO mehanizmom u oblasti Reforme javne uprave ispred konzorcijuma rukovodi Evropski pokret u Srbiji a konzorcijum čine Beogradski fond za političku izuzetnost, Beogradska otvorena škola, Evropski projektni centar i Centar za evropske politike. Prvi sastanak organizacija okupljenog u ovom SEKO održan je 29. januara u prostorijama BFPE.

SEKO mehanizmom u oblasti Ljudski resursi i društveni razvoj rukovodi Beogradska otvorena škola, u partnerstvu sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost, Evropskim pokretom u Srbiji i SMART kolektivom. Prvi sastanak organizacija u okviru ovog SEKO mehanizma održan je 27. januara u prostorijama Beogradske otvorene škole.

Dalji rad u okviru ovih mehanizama pratiće IPA 2 Indikativni kalendar za 2014. sa ciljem unapređenja mehanizama komunikacije i saradnje KEI i civilnog sektora, kao i uspostavljanja efikasnog sistema komunikacije između SEKO i mreže organizacija koje okuplja.

Close Menu