Skip to main content
search

YESPC Promovisanje zapošljavanja mladih

Opis programa

Lokalne samouprave, profesionalne grupe i organizacije civilnog društva iz 6 opština se suočavaju sa problemima (ne)zaposlenosti mladih

Pročitaj sve Analize i Publikacije U fokusu

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Projekat se oslanja na rezultate EU projekta koji je BFPE sproveo u saradnji sa Kosovskom fondacijom za otvoreno društvo (KFOS) Lokalno umrežavanje za održivi razvoj (LNSD), prve inicijative u kojoj su se predstavnici lokalnih samouprava sa Kosova i Srbije sastali i zajednički radili na temama održivog razvoja.

Na osnovu ovog iskustva i informacija dobijenih od učesnika/ca, odlučili smo da pokrenemo projekat koji bi se uhvatio u koštac sa još jednim ključnim izazovom koji je zajednički za oba društva – dramatičnom stopom nezaposlenosti mladih.

Detalj snimljen tokom studijske posete grupe Prizrenu, 4. decembra 2015.

U Srbiji je skoro 50% mladih od 15-24 nezaposleno, dok na Kosovu ova stopa ide čak do 60%. Pored dugoročnog uticaja globalne ekonomske krize i već ranije postojećih strukturnih slabosti u sektoru obrazovanja i na tržištu rada, ova stopa nezaposlenosti se može pripisati i ozbiljnom nedostatku koordinacije u oblasti politike zapošljavanja kao međusektorske politikeključneza ekonomski rast, brigu o najugroženijima i socijalnu koheziju.Neki od najvažnijih izazova sa kojima se suočava omladina i u Srbiji i na Kosovu su:

  • nedostatak kompetencija potrebnih na tržištu rada zbog lošeg kvaliteta obrazovanja i obuka sa tačke gledišta potreba tržišta rada,
  • slabije ključne kompetencije nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja u poređenju sa vršnjacima iz EU,
  • nedovoljan pristup kapitalu (finansijskom, fizičkom ili društvenom),
  • diskriminacija poslodavaca i neadekvatna podrška u pronalaženju posla.

Pored toga, istovremenosa značajnim odlivom mozgova u razvijenije delove Evrope i sveta, lokalni nivo mobilnosti mladih je relativno nizak a prekogranična mobilnost opterećena političkim barijerama.Konkretno, aktivnosti će biti usmerene na međusobno upoznavanje ključnih aktera  zapošljavanja mladih u Srbiji i na Kosovu i pokretanje platforme za razmenu ideja i najboljih praksi: uključivanjem grupe od 36 učesnika/ca u obuhvatni proces međusobnog učenja, diskutovanja opraktičnim politikamai zajedničkim aktivnostima namenjenim relevantnoj široj javnosti, projekat će obezbediti dovoljno prostora za učesnike/ce da izgrade profesionalne veze, bolje razumeju zajedničke izazove i interese, i pokrenu dalju sektorsku ili međusektorsku saradnju preko granica.Dalje, aktivnosti imaju za cilj da povećaju znanje i kapacitete lokalnih aktera za borbu protiv nezaposlenosti mladih na inovativne načine i uključivanjem svih zainteresovanih strana: dva treninga za izgradnju kapaciteta će generisati nova znanja i ideje u vezi sa politikom zapošljavanja mladih na lokalnom nivou, kao i osnaživanje svakogod aktera za osmišljavanje, praćenje i vrednovanje ciljanih mera za zapošljavanje mladih.Konačno, projekat bi trebalo da pokrene socijalni dijalog o politikama zapošljavanja mladih na lokalnom nivou i unapredi svest u lokalnim zajednicama i među nacionalnim kreatorima politika: serijom od četiri praktične posete lokalnim zajednicama nakon kojih slede ciljane kampanje podizanja svesti, koje će uključiti posete na terenu, debate o praktičnim politikama i javne rasprave o novim i inovativnim rešenjima u borbi protiv nezaposlenosti mladih, uvek naglašavajući važnost razmene informacija među institucijama u osmišljavanju novih politika i proceni učinkovitosti.Ključni akteri uključuju lokalne i omladinske OCD, lokalne samouprave (lokalne kancelarije za mlade, lokalne savete za ekonomski razvoj, lokalne savete za zapošljavanje), službe za zapošljavanje, obrazovne institucije, poslodavce i poslovne asocijacije, profesionalne grupe i sindikate.Ovaj 2-godišnji projekat realizuje Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) uz podršku Programa Evropske unije za civilno društvo Srbije, a u partnerstvu sa organizacijama sa Kosova: Izgradnja zajednice u Mitrovici (CBM) i Prištinski institut za političke studije (PIPS).

Ovaj projekat je podržala Evropska unija.

U fokusu

BFPE godišnje realizuje više od pedeset događaja u različitim formatima: konferencija, okruglih stolova, panel diskusija, seminara, radionica i simulacija.

Pogledaj sve Pogledaj sve

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu