Skip to main content
search

Uloga organizacija civilnog društva u društveno odgovornoj ekonomiji (Vranje-Bujanovac)

geox vranje prizor-iz-fabrike

Uloga organizacija civilnog društva u društveno odgovornoj ekonomiji (Vranje-Bujanovac)

March 29, 2016 02:00 pm | March 31, 2016 04:00 pm

Zgrada starog načelstva (Skupštine Grada)
Vranje, Serbia

Narodnog Heroja, Vranje

Prizor iz fabrike Geox. Copyright N1 televizija.

U okviru projekta „Promovisanje zapošljavanja mladih putem socijalnih partnerstava i saradnje u lokalnim zajednicama“ BFPE – zajedno sa partnerskim organizacijama, Prištinskim institutom za političke studije i Inicijativom za izgradnju zajednice iz Mitrovice – realizuje studijsku posetu Vranju i Bujanovcu, posvećenu ulozi koju organizacije civilnog društva imaju u primeni koncepta društveno odgovorne ekonomije.

Planom posete je predviđen obilazak kompanija „Geox“ i „Nutriko“ (vinarija Aleksić) kao primera preduzeća koja u svom radu primenjuju principe društveno odgovornog poslovanja. Posebni okrugli stolovi, organizovani u skupštini grada, biće posvećeni zapošljavanju mladih; odnosno, socijalnom preduzetništvu.

Sa nama je i ovoga puta konsultantkinja Aleksandra Vladisavljević, koja će pomoći da se na kraju posete formulišu preporuke i rešenja koja proizilaze iz preseka stanja.

Očekujemo 40 učesnika angažovanih u lokalnim samoupravama na jugu Srbije i Kosovu.

Projekat finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2013“, a podržava Balkanski fond za demokratiju.

Close Menu