Skip to main content
pretraga

Reformski kompas: napredni alat za promišljanje javnih politika

March 18, 2016 05:00 pm | March 20, 2016 02:00 pm

Hotel "Sloboda"
Šabac, Serbia

Hotel Sloboda, Šabac, Vojvodina

Od danas pa sve do nedelje, zajedno sa našim alumnistima a uz podršku ambasade Velike Britanije, primenjujemo metodologiju reformskog kompasa na tri slučaja – reformska zahvata – koja se tiču, redom: zaštite životne sredine; integracije manjina; pravosuđa i bezbednosti. Sa nama će biti kolege Miloš Đajić iz Centra modernih veština; Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose; Saša Đorđević i Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. U ulozi voditelja radionice naći će se Valentina Đureta, Damjan Malbašić i Marko Savković iz BFPE.

Šta je Reformski kompas?

Reformski kompas je napredni instrument analize ključnih odluka koje su donete u okviru konkretnog reformskog procesa – javne politike koja je kulminirala usvajanjem niza mera i propisa, sa ciljem unapređenja stanja u datoj oblasti.

Reformskim kompasom se prati napredak u tri dimenzije («tri k») koje se uzimaju kao ključne za uspeh procesa reforme –

  1. kompetencije (sposobnosti) kojima akter koji sprovodi proces raspolaže,
  2. komunikacija unutar tima, ali i sa javnošću,
  3. kapacitet da se reforme sprovedu.

Zašto reformski kompas?

  • Omogućava objektivno vrednovanje zatečene situacije,
  • sistematsko koncipiranje strategije reformi,
  • pronalaženje opcija za naknadne izmene i dorade predloženih mera.

Gde je prvi put uspešno primenjen?

Reformski kompas je razvila Fondacija Bertelsman u okviru projekta „Optimizacija reformskog procesa“. Godine 2006. koncipiran je „Strateški instrument za reformske procese“ (SIRP). Analitički sistem SIRP je potom primenjen na četiri konkretna primera reforme iz nemačke novije političke istorije: reformu poreskog sistema koju je sprovela vlada Helmuta Kola; «Agendu 2010» i reformu penzionog sistema vlade kancelara Šredera; kao i reformu zdravstvenog sektora vlade Angele Merkel.

Nakon što su stručnjaci fondacije Bertelsman i Univerziteta Prinston za predstavnike BFPE održali u maju 2014. prezentaciju, na kojoj su kroz više studija slučaja predstavili ovu metodu, Fond je u oktobru iste godine prvi put uspešno realizovao radionicu na kojoj je ona primenjena u domaći kontekst.

BFPE je nosilac prava primene ove metode u Srbiji na osnovu sporazuma potpisanog sa fondacijom Bertelsman.

Close Menu