Skip to main content
search

Pogled preko horizonta: suočavanje sa izbegličkom i migrantskom krizom

Pogled preko horizonta: suočavanje sa izbegličkom i migrantskom krizom

March 10, 2016 02:00 pm | March 11, 2016 03:00 pm

Hotela Zira
Belgrade, Serbia

Zira Hotel, Ruzveltova, Belgrade

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) i Asocijacija za Jugoistočnu Evropu (SOG) iz Minhena, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija, a u okviru nemačkog predsedavanja OEBS-om u 2016. godini,

organizuju međunarodnu ekspertsku radionicu «Pogled preko horizonta: suočavanje sa izbegličkom i migrantskom krizom», koja će biti održana u Beogradu (Republika Srbija), 10. i 11. marta 2016. godine.

Naš cilj je da zajedničkim radom pažljivo izabrane grupe donosilaca odluka, predstavnika međunarodnih organizacija, civilnog društva i nezavisnih stručnjaka zemalja koje se nalaze na «balkanskoj ruti» i njenom neposrednom okruženju, predložimo prve korake ka održivim rešenjima u pogledu:

  • humanitarne dimenzije;
  • političkih implikacija;
  • bezbednosnih rizika i
  • širih implikacija za region Jugoistočne Evrope.

Beleške i zaključci diskusija vođenih na radionici poslužiće kao osnov za predloge mera i politika, sa idejom da tokom 2016. budu predstavljeni u više evropskih prestonica.

 

Kompletnu agendu možete preuzeti ovde.

Close Menu