Uloga stručnog usavršavanja u zapošljavanju mladih (Priština i Prizren, 3-5. decembar)

Uloga stručnog usavršavanja u zapošljavanju mladih (Priština i Prizren, 3-5. decembar)

December 3, 2015 01:00 pm | December 5, 2015 03:00 pm

2015-12-03 13:00:00 2015-12-05 15:00:00 Europe/Belgrade Uloga stručnog usavršavanja u zapošljavanju mladih (Priština i Prizren, 3-5. decembar) Link: https://bfpe.org/kalendar-bfpe-dogadaja/uloga-strucnog-usavrsavanja-u-zaposljavanju-mladih-pristina-i-prizren-3-5-decembar/ Hotel "Taranda", Prizren, Serbia Belgrade Fund for Pollitical Excellence [email protected] uloga-strucnog-usavrsavanja-u-zaposljavanju-mladih-pristina-i-prizren-3-5-decembar

Uloga stručnog usavršavanja u zapošljavanju mladih (Priština i Prizren, 3-5. decembar)

U okviru projekta „Promovisanje zapošljavanja mladih putem socijalnih partnerstava i saradnje u lokalnim zajednicama“ (YESPC) od 3. do 5. decembra u Prištini i Prizrenu održaće se treći seminar i studijska poseta.

Programom je predviđeno da se učesnici sastanu sa predstavnicima Agencije za stručno obrazovanje i usavršavanje i obrazovanje odraslih u Prištini, a da zatim u Prizrenu učestvuju u okruglom stolu na temu uloge stručnog usavršavanja u zapošljavanju mladih.

Sa nama će i ovoga puta biti Aleksandra Vladisavljević, konsultantkinja u oblasti zapošljavanja i preduzetništva.