Skip to main content
search

(Photo copyright Forbes magazine 2012)

Jedan od najvećih izazova za razvoj javne uprave u Srbiji predstavlja unapređenje sistema strateškog planiranja. O tome šta je strategija, a šta vizija; kakvo je to mišljenje strateško; šta sve zahteva proces strateškog planiranja i šta prethodi izradi strateškog plana, čitajte u tekstu Dražena Maravića.

Dražen Maravić je šef Biroa za strateško planiranje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije. Prethodno, bio je na čelu Biroa za međunarodnu saradnju i evropske integracije u istom Ministarstvu; vodio je radnu grupu za pregovore o viznoj liberalizaciji sa EU. Zbog doprinosa izradi i usvajanju Strategije razvoja MUP 2011-2016, Misija OEBS proglasila ga je «čovekom godine» 2012. u oblasti reforme policije. Predavač je i polaznik prve generacije programa RAD (www.radwb.eu) i godišnjeg seminara Beogradskog fonda za političku izuzetnost.

Drugu u seriji BFPE diskusija možete preuzeti

BFPE-Diskusije-2-2014_Stratesko-planiranje-Drazen Maravic

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu