Skip to main content
search

U okviru seminara Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS)„Predsedavanje Srbije OEBS-om 2015. i uloga mladih“ – programski koordinator BFPE Marko Savković održao je prezentaciju „Problemi učešća mladih u javnim politikama“.

Markovom izlaganju je prethodila veoma informativna prezentacija koleginice Maje Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP), koja je na primeru jedne konkretne – politike bezbednosti i odbrane – pokazala prepreke i prilike za veći angažman mladih. Ranije su sa polaznicima seminara – studentima i zaposlenima u organizacijama civilnog društva aktivnim širom Srbije – razgovarali predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, Misije OEBS, kao i Ministarstva omladine i sporta. U nastavku projekta se od svakog učesnika očekuje da pokuša da u svojoj sredini realizuje posebnu radionicu.

Marko tvrdi kako postoje troje „vrata“ za „ulazak“ u prostor javne politike: volontirati u nekoj od etabliranih organizacija civilnog društva koje u Srbiji tu mogućnost nude; rad u medijima i na kraju, politički angažman. Marko je istakao:

…zato što su javne politike kompleksne, da bi ste ih pratili potrebno je predznanje (…) možete biti akter javne politike i bez istraživačke komponente, ali će se stalno kredibilitet vas ili vaše organizacije javljati kao problem.

U diskusiji, polaznike su najviše interesovala iskustva koja je BFPE stekao vodeći različite programe političke edukacije, odnosno, iskustva rada sa političkim partijama. Naravno, naširoko je razmatrano zašto mladi u Srbiji „beže“ od politike. Marko je istakao kako,

nema gađenja od politike! Potrebna je zdrava distanca, ali i konstruktivan odnos. Mladi, ambiciozni političari u kvalitetnom radu organizacija mogu naći izvor inspiracije, ali i saveznika – ma koliko kontroverzno to zvučalo.

Razgovaralo se i o unutarpartijskoj dinamici. Više polaznika je navelo primere iz svog okruženja, gde su dobre ideje samo donele probleme onima koji su ih inicirali. Postavljeno je i pitanje da li – ukoliko se naiđe na otpor – izlaz može biti i u prelasku u drugu partiju, te da li  ovakav čin ima smisla apriori osuđivati.

Konačno, svaki od tri pomenuta načina ulaska u sferu javne politike je podrobno razmotren. Prepreke? Novac (odnosno famozna „održivost“ i nedostatak iste u postojećim okolnostima) i potencijalni gubitak integriteta.

Close Menu