Skip to main content
pretraga

Regionalna akademija za demokratiju u studijskoj poseti regionu Trentino-Južni Tirol

Od 9. do 12. septembra, u okviru programa Regionalne akademije za demokratiju u 2014, organizovali smo studijsku posetu regionu Trentino-Južni Tirol, kako bi se naši učesnici upoznali sa jednim modelom prevazilaženja etničkih tenzija koji se često naziva „uspešnim“. U toku posete, 33 polaznika programa RAD se susrelo sa članovima saveta dve provincije koje čine ovaj region, kao i aktivistima iz redova civilnog društva koji su bili spremni da podele svoja iskustva.

Naša prva poseta bila je organizaciji koja je naš partner u regionu, Osservatorio Balcani e Caucaso (OBC). Ova organizacija, aktivna duže od jedne decenije, izgrađena je oko jake istraživačke „ose“; njihov pristup je multidisciplinaran, pokrivaju veliki broj tema i problema, prateći sve ono što prepoznaju kao potrebe regiona. Tako je na primer OBC danas angažovan na istraživanju problema od arhitekture i urbanog planiranja do organske poljoprivrede – sve sa ciljem da pomognu društvima u tranziciji. Njihov veb sajt je vremenom postao važan resurs – gde se najmanje dve analize objavljuju na dnevnom nivou! U ovom trenutku, za OBC piše više od 20 dopisnika.

Naši domaćini i partneri, Osservatorio Balcani e Caucaso, ponosni su na činjenicu da svake godine „izbacuju“ preko 400 intervjua u kojima je fokus na najvažnijim događajima u regionima njihovog interesovanja. Zbog ovoga je OBC mesto na koje želite da „odete“ na netu, kada je reč o Balkanu.

Naša sledeća stanica bio je Trento, gde je grupu RAD-ovaca dočekao Bruno Dorigati, član saveta provincije Trentino. Dorigati nas je primio u skupštini ove provincije:

Svaka odluka koja se tiče regiona Trentino-Južni Tirol mora biti usvojena prostom većinom u obe provincije. Prava moć stoga leži u provincijama, ne na nivou regiona.

Politički sistem Trentina se razlikuje u tom smislu što sadrži odredbe kojima se garantuje da će predstavnici manjina „ući“ u sastav, za razliku od Bolcana gde je sistem čist proporcionalni. Etnički i lingvistički, Trentino je provincija gde Italijani imaju čistu većinu. Pa ipak, određeno nezadovoljstvo Rimom je prisutno i to najpre u domenima zapošljavanja i obrazovanja. Odgovarajući na jedno od pitanja naših učesnika, Dorigati je naglasio kako je poljoprivreda ta grana gde se od Trentina može puno naučiti; i to pre svega kroz primer podrške tzv. „kooperativama“.

Upitan da li bi se tamošnji model autonomije mogao „izvesti“ u druge zemlje, Dorigati je odgovorio potvrdno, i naglasio značaj euro-regiona (više autonomije koju prati povećanje saradnje prekograničnih oblasti).

Prvi dan naše studijske posete priveli smo kraju u fascinantnom prostoru Istorijskog muzeja Trentina, koji se nalazi u dva napuštena tunela autoputa. Ovde nas je dočekao Đuzepe Ferandi, direktor muzeja, koji nas je najpre proveo kroz trenutnu postavku (“La Grande Guerra sul grande schermo” izložba posvećena predstavama Velikog rata na filmu) a zatim razgovarao o mogućnostima za dalji politički razvoj regiona.

Budućnost regiona ne zavisi samo od odnosa dve etno-lingvističke grupe koje su dominantne, već i od budućnosti čitavog evropskog projekta, smatra Ferandi.

Možda i najdinamičniji susret se odigrao drugog dana naše posete. Sada u Bolcanu (odnosno Bozenu) učesnici RAD su „prošetali“ studijima Radio Televisione Italiana (RAI), koja godišnje priprema više od 700 časova televizijskog programa na tri jezika – italijanskom, nemačkom i ladinu. Više od bilo koje druge institucije koju smo posetili, RAI u Bozenu predstavlja primer  jedinstvenog pristupa problemima autonomije i jednake zastupljenosti. Posebnim direktorima programa, tehničarima koji moraju govoriti jezik programa koje uređuju, programskim šemama koje su različite – učesnici su ostali impresionirani i postavili su brojna pitanja. Najzad, ukazala im se jedinstvena prilika da čuju ladin uživo, jezik kojim na celom svetu govori ne više od 20,000 ljudi.

Kako bi ispunili očekivanja svojih gledalaca i slušalaca, urednici RAI idu tako daleko da čak i vesti biraju iz dva različita „pula“ – jedne za građane kojima je maternji nemački, a druge za one kojima je maternji jezik italijanski.

Usledila je poseta skupštini Južnog Tirola, gde je naš domaćin bio Tomas Vidman, predsednik skupštine i jedan od lidera stranke ovom provincijom vlada već 70 godina – Narodne partije Južnog Tirola (SVP). Tako su se ovde mogli čuti jaki argumenti u korist autonomije:

Mi smo tokom 50-ih i 60-ih bili među najsiromašnijim regionima Evrope, dok smo danas među najbogatijim. Glavni razlog leži u autonomiji i činjenici da gotovo 90% našeg budžeta ostaje ovde, u Južnom Tirolu.

Studijska poseta je završena sjajnom prezentacijom u EURAC – jedinstvenoj istraživačkoj instituciji, u sastavu koje je i institut specijalizovan za studije manjina. Sama prezentacija, u kojoj je razmatrano na koje sve načine autonomija utiče na svakodnevan život građana, izazvala je pravu „lavinu“ pitanja i komentara.

RAD završava svoj program u 2014. finalnim seminarom koji će biti organizovan u Sarajevu od 13. do 16. novembra.

Close Menu