Srbija i Kosovo: između normalizacije i zamrznutog konflikta

Srbija i Kosovo: između normalizacije i zamrznutog konflikta

June 4, 2018 10:30 am | June 4, 2018 07:00 pm

2018-06-04 10:30:00 2018-06-04 19:00:00 Europe/Belgrade Srbija i Kosovo: između normalizacije i zamrznutog konflikta Link: https://bfpe.org/kalendar-bfpe-dogadaja/srbija-i-kosovo-izmedu-normalizacije-i-zamrznutog-konflikta/ German Marshall Fund, Berlin, Germany Belgrade Fund for Pollitical Excellence [email protected] srbija-i-kosovo-izmedu-normalizacije-i-zamrznutog-konflikta

Srbija i Kosovo: između normalizacije i zamrznutog konflikta

Ova godina je po mnogo čemu viđena kao ključna za početak kraja pregovora između Beograda i Prištine. Tenzije u oba društva su postale sve jače kako se pritisak za postizanjem održivog rešenja pojačava.

Organizujući ovaj događaj u Berlinu, želimo da predstavimo oba – srpsko i kosovsko – viđenja procesa pregovora i načina na koji ovaj proces treba da se završi. Smatramo da je demokratizacija pregovaračkog procesa od najveće važnosti. Takođe želimo da se založimo i za veću ulogu EU – ili Nemačke u ovom slučaju, kao jedne od najmoćnijih EU zemalja, u pronalaženju konsenzusa jer verujemo da je to jedini način da se postigne trajna normalizacija odnosa.

Zbog toga organizujemo okrugli sto na kome će pored značajnih nemačkih odlučilaca iz Bundestaga, vlade i vodećih političkih fondacija i instituta učestvovati i poznavaoci prilika iz Srbije i Kosova koji će izvestiti prisutne o stanju pregovora i učestvovati u diskusiji o načinima na kojim ovaj proces može da se okonča.

Događaj organizujemo uz pomoć Balkanskog fonda za demokratiju, Vilfred Martens centra i Robert Boš fondacije.