Skip to main content
pretraga

Srbija i Kosovo: između normalizacije i zamrznutog konflikta

June 4, 2018 10:30 am | June 4, 2018 07:00 pm

German Marshall Fund
Berlin, Germany

Voßstraße 20, Berlin, Germany

Ova godina je po mnogo čemu viđena kao ključna za početak kraja pregovora između Beograda i Prištine. Tenzije u oba društva su postale sve jače kako se pritisak za postizanjem održivog rešenja pojačava.

Organizujući ovaj događaj u Berlinu, želimo da predstavimo oba – srpsko i kosovsko – viđenja procesa pregovora i načina na koji ovaj proces treba da se završi. Smatramo da je demokratizacija pregovaračkog procesa od najveće važnosti. Takođe želimo da se založimo i za veću ulogu EU – ili Nemačke u ovom slučaju, kao jedne od najmoćnijih EU zemalja, u pronalaženju konsenzusa jer verujemo da je to jedini način da se postigne trajna normalizacija odnosa.

Zbog toga organizujemo okrugli sto na kome će pored značajnih nemačkih odlučilaca iz Bundestaga, vlade i vodećih političkih fondacija i instituta učestvovati i poznavaoci prilika iz Srbije i Kosova koji će izvestiti prisutne o stanju pregovora i učestvovati u diskusiji o načinima na kojim ovaj proces može da se okonča.

Događaj organizujemo uz pomoć Balkanskog fonda za demokratiju, Vilfred Martens centra i Robert Boš fondacije.

Close Menu