Skip to main content
pretraga

Za više žena na mestima odlučivanja: sastanak sa lokalnim institucijama u Novom Pazaru

August 31, 2018 10:00 am | September 1, 2018 04:00 pm

Kulturni centar
Novi Pazar

Kulturni centar Novi Pazar, Stevana Nemanje, Novi Pazar, Serbia

Beogradski fond za političku izuzetnost u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije u okviru MATRA programa nastavlja realizaciju projekta pod nazivom ”Za više žena na mestima odlučivanja”.

Ovog petka i subote (31. avgust – 1. septembar) smo u Novom Pazaru, na dva okrgula stola – sa predstavnicima lokalne samouprave, kao i sa političarkama iz lokalnih političkih partija.

Ovom prilikom ćemo razmotriti značaj rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, ali i načine i primere dobre prakse organizovanja žena u politici i u političkim telima. Ovom prilikom će biti reči i o značaju učešća žena u telima lokalnih samouprava i ulozi lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, kao i o potencijalnim saveznicima koje žene u politici mogu pronaći na lokalnom nivou. Konačno, biće otvorena diskusija o postojećem stanju i budućim koracima u svrhu unapređenja rodne ravnopravnosti u Novom Pazaru. Lokalne političarke iz različitih političkih partija će drugog dana imati priliku da se upoznaju sa osnovnim konceptima iz oblasti rodne ravnopravnosti, da razmene iskustva sa iskusnijim koleginicama iz sveta politike, ali i da razgovaraju o oblicima uspostavljanja saradnje sa nevladinim sektorom na lokalnom nivou.

Očekujemo da će ovaj projekat doprineti boljem razumevanju doprinosa i značaja učešća žena u političkom odlučivanju u Srbiji, ali i poteškoća i problema sa kojima se one suočavaju. Takođe, konstruktivan dijalog na nivou lokalnih zajednica, kao i prenos dobrih praksi aktiviranja žena može doprineti poboljšanju ravnopravnosti i demokratizaciji društva u Srbiji na nivou na kome su ove vrednosti na najvećem izazovu.

U organizaciji okruglog stola BFPE ima veliku podršku kako institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, tako i grada Novog Pazara, ali i brojnih alumnistkinja i alumnista programa BFPE iz ovog grada, kojima se ovom prilikom iskreno zahvaljujemo!

Close Menu