Skip to main content
search

Za više žena na mestima odlučivanja

Za više žena na mestima odlučivanja

May 31, 2018 10:00 am | June 1, 2018 03:00 pm


Zrenjanin, Srbija

Zrenjanin, Serbia

U okviru projekta ”Za više žena na mestima odlučivanja” u četvrtak i petak posetićemo Zrenjanin.

Prvi dan organizujemo sastanak za predstavnike lokalne samouprave, a drugi dan sastanak sa lokalnim političarkama.

Na ovim sastancima razmotrićemo značaj rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, predstaviti nalaze istraživanja ”Rodna ravnopravnost u jedinicama lokalne samouprave”, kao i obaveze lokalnih samouprava u pogledu rodne ravnopravnosti koje proističu iz zakonskih regulativa. Takođe, pričaćemo i o načinima i primerima dobrih praksi organizovanja žena u politici i političkim telima, kao i o značaju učešća žena u telima lokalnih samouprava i ulozi lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost.

Projekat „Za više žena na mestima odlučivanja“ podržava Kraljevina Holandija kroz MATRA fond.

Close Menu