Skip to main content
search

Balkans 360

Opis programa

Fotografija „Storm Clearing“ © Andrew Steele 2005–2018Kao lokalni partner za region Zapadnog Balkana, Beogradski fond za političku izuzetnost učestvuje u inicijativi „Balkans 360“, čiji je osnovni cilj da doprinese „inovativnom i koherentnom uključivanju“ Sjedinjenih Država i Nemačke u procese evroatlantskih integracija u regionu Zapadnog Balkana; „osnaži uzajamno razumevanje i kapacitet“ za zajednički nastup trenutnim i […]

Pročitaj sve Analize i Publikacije U fokusu

Događaji u ovom programu

BFPE godišnje realizuje više od pedeset najrazličitijih događaja: konferencija, okruglih stolova, panel diskusija, savetovanja, radionica i simulacija.

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Fotografija „Storm Clearing“ © Andrew Steele 2005–2018Kao lokalni partner za region Zapadnog Balkana, Beogradski fond za političku izuzetnost učestvuje u inicijativi „Balkans 360“, čiji je osnovni cilj da doprinese „inovativnom i koherentnom uključivanju“ Sjedinjenih Država i Nemačke u procese evroatlantskih integracija u regionu Zapadnog Balkana; „osnaži uzajamno razumevanje i kapacitet“ za zajednički nastup trenutnim i nastupajućim izazovima bezbednosti u regionu; „proširi i produbi“ mreže profesionalaca aktivne u regionu, s posebnim akcentom na alumni mreže Džordž Maršal centra, GMF-a i BFPE.Inicijativa u prvoj fazi predviđa više događaja: skup alumnista partnerskih organizacija u Garmiš Partenkirhenu 18-22. juna; sesiju na 8. Beogradskom bezbednosnom forumu, 18. oktobra 2018; prvi seminar koji će okupiti ključne stakeholdere, u Berlinu, 24. oktobra; drugi sastanak alumnista programa u Garmiš-Partenkirhenu krajem novembra; i najzad, završni seminar sa ključnim (regionalnim) stakeholderima, koji će se održati početkom marta.Osnovni rezultat inicijative biće sažet izveštaj sa preporukama, koje će biti predstavljene na Briselskom forumu, u junu 2019. godine.

Close Menu