Skip to main content
search

Komparativna analiza odnosa država Višegradske grupe i Balkana prema povećanom prisustvu Kine

Opis programa

Beogradski fond za političku izuzetnost je uzeo učešće u izradi komparativne analize koja će za cilj imati da istraži na koje načine Kina deluje na prostoru koji obuhvataju države Višegradske grupe i Balkan, kao i kakve su razlike u odnosu koje su te države razvile prema povećanom kineskom prisustvu. Kina je prisutna na Balkanu kao […]

Pročitaj sve Analize i Publikacije U fokusu

Događaji u ovom programu

BFPE godišnje realizuje više od pedeset najrazličitijih događaja: konferencija, okruglih stolova, panel diskusija, savetovanja, radionica i simulacija.

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Beogradski fond za političku izuzetnost je uzeo učešće u izradi komparativne analize koja će za cilj imati da istraži na koje načine Kina deluje na prostoru koji obuhvataju države Višegradske grupe i Balkan, kao i kakve su razlike u odnosu koje su te države razvile prema povećanom kineskom prisustvu.

Kina je prisutna na Balkanu kao nikada ranije. Srbija se nalazi na samoj granici sa Evopskom unijom, ali je i država koja se nalazi na ,,novom putu svile’’. Srbija je obuhvaćena kineskom Belt and Road Initiative (BRI) i u nekoliko prethodnih godina svedoci smo konstantnog priliva kineskog kapitala u Srbiju, ulaganja u infrastrukturu, susreta zvaničnika dve države na najvišem nivou, kao i sve većom kulturnom razmenom.

Srbija, ali i države Višegradske grupe, predstavljaju „prečicu“ kojom Kina može stići do većih, evropskih tržišta, te je porast interesovanja i ulaganja u ovaj region, kao i porast uticaja koji uz to dolazi logičan.Cilj studije jeste komparativna analiza ovog uticaja, koji je sa jedne strane prihvaćen kao dobrodošao i smatra se da u potpunosti treba iskoristiti koristi koji uz njega dolaze, dok sa druge izaziva skepticizam i određena pitanja koja se odnose na stvarnu prirodu ovih ulaganja.Projekat vodi Prag Security Studies Institute (Češka), a osim Beogradskog fonda za političku izuzetnost u izradi analize učestvuju i Institute of Asian Studies (Slovačka), HAS Centre for Economic and Regional Studies, Institute of World Economics (Hungary) i Centre for International Relations (Poljska). Projekat podržava International Visegrad Fund (IVF).

Close Menu