Skip to main content
search

Panel diskusija: Saradnja Kine sa državama Zapadnog Balkana i Višegradske grupe

Panel diskusija: Saradnja Kine sa državama Zapadnog Balkana i Višegradske grupe

February 27, 2019 05:00 pm | February 27, 2019 07:00 pm

Fakultet političkih nauka
Belgrade, Serbia

Fakultet političkih nauka, Jove Ilića, Belgrade, Serbia

Beogradski fond za političku izuzetnost organizuje panel diskusiju ,,Saradnja Kine sa državama Zapadnog Balkana i Višegradske grupe“. Panel diskusija će biti organizovana 27. februara sa početkom od 17 časova na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Jove Ilića 165.

Panel diskusiju se organizuje u okviru projekta ,,Komparativna analiza odnosa država Višegradske grupe i Balkana prema povećanom prisustvu Kine’’ koji sprovodi u saradnji sa Praškim institutom za bezbednosne studije (Prague Security Studies Institute – PSSI), a uz podršku Višegradskog fonda.

Kina je prisutna na Balkanu kao nikada ranije. Srbija se nalazi na samoj granici sa Evopskom unijom te predstavlja državu koja se nalazi na ,,novom putu svile’’. Srbija je obuhvaćena Kineskom „Belt and Road Initiative“ (BRI) i u nekoliko prethodnih godina svedoci smo konstantnog priliva kineskog kapitala u Srbiju, ulaganja u infrastrukturu, susreta zvaničnika dve države na najvišim nivoima, kao i sve veće kulturne razmene.

Srbija, a dodatno i države Višegradske grupe, predstavljaju prečicu kojom Kina može stići do većih, evropskih tržišta, te je porast interesovanja i ulaganja u ovaj region logičan, kao i porast uticaja koji uz to dolazi.

Cilj panel diskusije jeste predstavljanje preliminarnih nalaza komparativne analize ovog uticaja, koji je sa jedne strane prihvaćen kao dobrodošao i smatra se da u potpunosti treba iskoristiti koristi koji uz njega dolaze, dok sa druge podstiče skepticizam i određena pitanja koja se odnose na stvarnu prirodu ovih ulaganja.

Close Menu