Skip to main content
pretraga

Saradnja Kine sa državama Zapadnog Balkana i Višegradske grupe

November 15, 2018 10:00 am | November 15, 2018 11:30 am

BFPE
Koste Glavinica, Belgrade, Serbia

Koste Glavinića, Belgrade, Serbia

Beogradski fond za političku izuzetnost organizuje okrugli sto na temu ,,Saradnja Kine sa državama Zapadnog Balkana i Višegradske grupe“. Okrugli sto će biti organizovan 15. Novembra sa početkom od 10 časova u prostorijama Beogradskog fonda za političku izuzetnost (Koste Glavinića 9/6).

Beogradski fond za političku izuzetnost organizuje okrugli sto na ovu temu u okviru projekta ,, Komparativna analiza odnosa država Višegradske grupe i Balkana prema povećanom prisustvu Kine’’ koji sprovodi u saradnji sa Praškim institutom za bezbednosne studije (Prague Security Studies Institute – PSSI), a uz podršku Višegradskog fonda.

Kina je prisutna na Balkanu kao nikada ranije. Srbija se nalazi na samoj granici sa Evopskom unijom te predstavlja državu koja se nalazi na ,,novom putu svile’’. Srbija je obuhvaćena Kineskom Belt and Road Initiative (BRI) i u nekoliko prethodnih godina svedoci smo konstantnog priliva kineskog kapitala u Srbiju, ulaganja u infrastrukturu, susreta zvaničnika dve države na najvišim nivoima, kao i sve većom kulturnom razmenom.

Srbija, a dodatno i države Višegradske grupe, predstavljaju prečicu kojom Kina može stići do većih, evropskih tržišta, te je porast interesovanja i ulaganja u ovaj region logičan, kao i porast uticaja koji uz to dolazi.

Cilj okruglog stola jeste predstavljanje preliminarnih nalaza komparativne analize ovog uticaja, koji je sa jedne strane prihvaćen kao dobrodošao i smatra se da u potpunosti treba iskoristiti koristi koji uz njega dolaze, dok sa druge podstiče skepticizam i određena pitanja koja se odnose na stvarnu prirodu ovih ulaganja.

Okrugli sto je jedna od aktivnosti koje predstoje u okviru projekta koji sprovodi Beogradski fond za političku izuzetnost u okviru teme saradnje Kine sa državama Zapadnog Balkana i Višegradske grupe.

Close Menu