Skip to main content
pretraga

Šesti parlamentarni forum za energetsku politiku: energetska tranzicija u Srbiji

November 19, 2018 10:00 am | November 19, 2018 02:00 pm

Narodna skupstina Republike Srbije
Belgrade, Serbia

Narodna skupština Republike Srbije, Trg Nikole Pašića, Belgrade, Serbia

Beogradski fond za političku izuzetnost nastavlja sa implementacijom programa „Javni dijalog o održivom korišćenju energije u Jugoistočnoj Evropi”, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i njegovim Otvorenim regionalnim fondom za JIE-Energetska efikasnost (ORF EE).

U ponedeljak, 19. novembra od 10 časova zajedno sa Narodnom skupštinom Republike Srbije organizujemo sastanak Šestog parlamentarnog foruma za energetsku politiku sa temom „Energetska tranzicija u Srbiji“. U prvom delu, sastanak će biti usmeren na energetsku efikasnost u školama i predškolskim ustanovama; koliko je urađeno na ovom polju i koje aktivnosti nam predstoje.

U drugom delu ćemo razgovarati o obavezama Srbije prema Energetskoj zajednici, postojećoj regulativi i obnovljivim izvorima energije sledeći primer Nemačke. Konačno, govorićemo o tome koje sve barijere postoje i šta je sve neophodno kako bi ih prevazišli u Srbiji, te saslušati primere kako energetsku tranziciju prilagoditi našim uslovima.

Close Menu