Skip to main content
search

Za više žena na mestima odlučivanja – sastanak sa lokalnim političarkama u Bačkom Petrovcu

Za više žena na mestima odlučivanja – sastanak sa lokalnim političarkama u Bačkom Petrovcu

October 27, 2018 12:00 am | October 28, 2018 12:00 am


Bački Petrovac, Serbia

Bački Petrovac, Serbia

Beogradski fond za političku izuzetnost u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije u okviru MATRA programa nastavlja sa implementacijom projekta ”Za više žena na mestima odlučivanja”.

U subotu, 27. oktobra smo u Bačkom Petrovcu, gde ćemo organizovati sastanak sa političarkama iz lokalnih političkih partija. Ovom prilikom razgovaraćemo o značaju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, kao i načinima i primerima dobrih praksi organizovanja žena u politici i političkim telima. Takođe, razmotrićemo i značaj učešća žena u telima lokalnih samouprava i ulozi lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost. Konačno, biće reči i o postojećem stanju i budućim koracima u svrhu unapređenja rodne ravnopravnosti u Bačkom Petrovcu.

Close Menu