Skip to main content
search

Rezultat prvog kolaborativnog istraživanja eksperata koji su deo CHOICE mreže je sada dostupan svima!

Nova CHOICE (China Observers in Central and Eastern Europe) publikacija otkriva da je Narodna Republika Kina sve više aktivna u političkim, ekonomskim i društvenim sferama u državama koje su deo platforme 17+1 sa Kinom kao državom predvodnicom. Inicijativa 17+1 koja je osnovana 2012. označena je kao ‘’priča bez pokrića’’ sa naznakom da saradnji između Centralne i Istočne Evrope sa Kinom nedostaje suština. Međutim, samo kada se posmatra u celosti, postaje evidentno koji je zapravo cilj i napredak saradnje u okviru platforme 17+1. Nasuprot onoga što je uobičajena pretpostavka, saradnja 17 + 1 je puna akcije. Dok rezultati u ekonomskoj sferi zaostaju za očekivanjima, političke i društvene veze doživele su ogroman napredak, što je rezultiralo dramatičnim porastom kineskog prisustva u regionu.

Deset stručnjaka iz Češke, Estonije, Mađarske, Letonije, Litvanije, Poljske, Srbije, Slovenije, Slovačke i Rumunije obuhvatilo je najvažnije događaje u oblastima političke, ekonomske i oblasti saradnje između ljudi, identifikujući osnovne trendove. Na osnovu detaljne analize, publikacija nudi niz realističnih i ostvarivih predloga za zajednički akcioni plan za zemlje Centralne i Istočne Evrope u okviru ACT strategije, čiji je cilj da se nadoknadi neravnoteža u odnosima sa Kinom. Publikacija tvrdi da bi zemlje Centralne i Istočne Evrope trebalo da „otmu“ platform, odnosno uzmu stvar u svoje ruke, koristeći je kao sredstvo za promociju njihovih interesa u ka Pekingu, a ne da pasivno prihvataju njen dnevni red.

Publikacija želi da doprinese debati u okvirima EU o odnosima sa Kinom. Dolazi do promene u odnosima EU i Kine. U martu 2019. godine, zajednička komunikacija Evropske komisije i visokog predstavnika za spoljne poslove i bezbednosnu politiku pozvala je na uravnoteženiji i recipročan odnos sa Kinom. EU, odavno viđena kao nespremna da se nosi sa složenim izazovima uspona Kine, čini se da želi da uhvati korak i uhvati se u koštac sa zadatkom. Nova „geopolitička komisija“ na čelu sa Ursulom fon der Lejen ima neželjeni zadatak da kreira odlučniju politiku EU prema „sistemskom suparniku“. Kina nastavlja sa približavanjem zemljama centralne i istočne Evrope i podstiče sumnju u namere Pekinga da se EU podeli i u tom delu Evrope ostvari prevlast u odnosu na EU. Istovremeno, novi problemi – npr. kako se nositi sa 5G tehnologijom – stvoriće nove linije podela između država članica EU. Iako stavove prema Kini ne diktira samo unutrašnja podela na istok i zapad, istinski zajednička politika EU o Kini ostaje daleki cilj.

PREUZMITE PUBLIKACIJU OVDE

Close Menu