Skip to main content
pretraga

U momentu kada se ceo svet bori sa pandemijom COVID-19 verujemo da je od ključne važnosti da ukažemo na značaj solidarnosti, kao pojedinci ali i kao organizacije civilnog društva. U ovim teškim vremenima ne smemo zaboraviti  najosetljivije i najugroženije grupe, koje su u ovoj situaciji najizloženije i najranjivije kategorije našeg stanovništva. 

Beogradski fond za političku izuzetnost je zajedno sa svojim partnerima Ligom Roma i Opštinom Niška Banja u toku jučerašnjeg dana podelio 40 paketa prehrambenih i higijenskih proizvoda najugroženijim romskim porodicima na teritoriji opštine Niška Banja, korisnicima projekta „Uspostavljanje stambene i finansijske autonomije povratnika i interno rasljenih lica kroz lokalnu saradnju“ a koji podržava Delegacija Evropske unije u Srbiji. 

Ovih dana čuli smo o mnogim akcijama solidarnosti širom Srbije i nadamo se da ćemo u tom duhu dočekati i kraj pandemije. Nadamo se da će naša skromna pomoć nastaviti lanac solidarnosti i dodatno motivisati i druge organizacije i pojedince da pomognu i podrže one kojima je pomoć u ovom času najpotrebnija.

Close Menu