Skip to main content
search

Pred vama je studija koja mapira ranjivost na „nedobronamerno mešanje“ u regionu, i sadrži poglavlja o Albaniji (napisao Agon Malići), Kosovu (by Ana-Marija Luka), Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji (sve Dimitar Bečev) i Srbiji (Marko Savković).

Drugi deo projekta organizacije Global Fokus iz Bukurešta “Propaganda po meri” razvijen je u okviru programa borbe protiv asimetričnih pretnji, i nastavak napora da se uveća svest o nedobronamernom mešanju i onima koji kreiraju politike ponudi inovativan, praktičan instrument, koji se može lako iskopirati proaktivno koristiti u izgradnji otpornosti (resilience).

Ove nedelje, 22. maja, studija je predstavljena u Briselu, na događaju organizovanom u saradnji sa Rumunskim predsedavanjem Evropskom unijom.

Prvi deo projekta, koji je takođe zaključen objavljivanjem studije, završen je prošle godine i ticao se četiri zemlje u regionu Crnog mora: Rumunije, Bugarkse, Moldavije i Gruzije.

Finansirano od Balkanskog fonda za demokratiju, objavljeno uz dozvolu Global Focus-a

Fotografija pixabey preuzeta sa Pexels.com

Close Menu