Skip to main content
pretraga

Opis programa

Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj sprovodi projekat “Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” koji ima za cilj da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.Projekat je trogodišnja inicijativa koju je BOŠ, u saradnji sa Beogradskim fondom za […]

Pročitaj sve Analize i Publikacije U fokusu

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj sprovodi projekat “Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” koji ima za cilj da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.Projekat je trogodišnja inicijativa koju je BOŠ, u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija pokrenuo sa ciljem da unapredi prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu, prakse koje zastupaju interese lokalnih zajednica i aktivno uključuju građane u svoj rad.Opšti cilj projekta „Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ je da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.Ovim projektom će BOŠ nastojati da:

  • unapredi prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu u Srbiji;
  • poveća podršku građana aktivnostima organizacija civilnog društva;
  • unapredi proces donošenja odluka i razvoja javnih politika;
  • unapredi razumevanje zagovaračke uloge organizacija civilnog društva među građanima, medijima i donosiocima odluka.

Projekat se realizuje od 19. novembra 2018. godine do 18. novembra 2021. godine.

Close Menu