Skip to main content
pretraga

Opis programa

Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj sprovodi projekat “Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” koji ima za cilj da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.Projekat je trogodišnja inicijativa koju je BOŠ, u saradnji sa Fondacijom BFPE […]

Pročitaj sve Analize i Publikacije U fokusu

Događaji u ovom programu

BFPE godišnje realizuje više od pedeset najrazličitijih događaja: konferencija, okruglih stolova, panel diskusija, savetovanja, radionica i simulacija.

[/vc_column] [/vc_row]

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Naziv projekta: Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju

Cilj projekta: Projekat ima za cilj doprinos jačanju demokratskog društva u Srbiji utemeljenog na kulturi učešća građana u političkim procesima, kao i doslednom poštovanju demokratskih principa. Pokrenut je radi unapređenja praksi javnog zagovaranja u civilnom društvu, odnosno praksi u čijoj osnovi se nalaze interesi lokalnih zajednica i u čijem formulisanju su građani aktivno uključeni.

Ciljne grupe: Organizacije civilnog društva, biznis zajednica.

Metod rada: Projekat ima nekoliko komponenti: U periodu 2019-2023, a tokom IV ciklusa, podržano je više od 60 organizacija civilnog društva u Srbiji, a programom su obuhvaćene dve vrste podrške: projektna (koja obuhvata finansijsku podršku projektima javnog zagovaranja i osnaživanje kapaciteta partnerskih organizacija) i programska (namenjena organizacijama civilnog društva koje već sprovode kampanje javnog zagovaranja i/ili imaju programe zagovaranja u okviru portfolija organizacije). Zajedno sa projektnim partnerima, BFPE organizuje diskusije, seminare, i treninge na relevantne teme iz oblasti javnog zagovaranja. Na kraju projektne godine, dodeljuje se nagrada „Pokretači promena“ kao odavanje priznanja organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama koje nastoje da svoje zajednice učine boljim. U poslednjoj fazi projekta, fokus je na boljem povezivanju i unapređenju saradnje javnog, civilnog i privatnog sektora u Srbiji.

Vreme trajanja: 19. novembar 2018 – 18. maj 2003.

Partneri: Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Balkanska istraživačka mreža (BIRN) Srbija

Donatori: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)

Close Menu