Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju

Stabilnost demokratskih institucija i vladavina prava su nezamislivi bez aktivnog učešća civilnog društva i građana u kreiranju javnih politika, rešavanju problema, prepoznavanju i ostvarenju potencijala neophodnih za napredak jedne zajednice. Javno zagovaranje ima ključnu ulogu u jačanju demokratskih procesa i demokratskog društva utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu.

Političko i društveno uključivanje

Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju

Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj sprovodi projekat “Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” koji ima za cilj da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.

Projekat je trogodišnja inicijativa koju je BOŠ, u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija pokrenuo sa ciljem da unapredi prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu, prakse koje zastupaju interese lokalnih zajednica i aktivno uključuju građane u svoj rad.

Opšti cilj projekta „Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ je da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.

Ovim projektom će BOŠ nastojati da:

  • unapredi prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu u Srbiji;
  • poveća podršku građana aktivnostima organizacija civilnog društva;
  • unapredi proces donošenja odluka i razvoja javnih politika;
  • unapredi razumevanje zagovaračke uloge organizacija civilnog društva među građanima, medijima i donosiocima odluka.

Projekat se realizuje od 19. novembra 2018. godine do 18. novembra 2021. godine.

Događaji u ovom programu

BFPE godišnje realizuje više od pedeset najrazličitijih događaja: konferencija, okruglih stolova, panel diskusija, savetovanja, radionica i simulacija. Saznajte više.

U okviru Programa

Sve naše programske aktivnosti na jednom mestu; ideje; analize; predlozi politika; izveštaji sa konferencija i događaja koje smo organizovali.