Skip to main content
pretraga

U okviru projekta „Aktvni građani – bolje društvo“ 5. oktobra 2022. godine organizovan je događaj u Pirotu „Privredne lepote grada Pirota: kako iskoristiti potencijal grada?“ na kome se razgovaralo o održivom lokalnom razvoju grada Pirota. Imajući u vidu značaj saradnje građana i organizacija civilnog društva u službi razvoja privrede, na početku su svoje uspešne priče predstavili: Original Srbija, Udruženje žena „LAV“ i Mladi poljoprivrednici Srbije.

Original Srbija je savez proizvođača tradicionalnih proizvoda Srbije koji okuplja udruženja, zadruge, preduzeća i pojedince čiji proizvodi nose oznaku geografskog porekla. Ciljevi saveza su povećanje plasmana i vidljivosti proizvoda sa poreklom, snažno zagovaranje politike kvaliteta ali i bolje pozicioniranje Saveza. Značaj ovog Saveza ogleda se u tome što bolje pozicioniranje proizvoda sa geografskom oznakom porekla znači i razvoj i održavanje ruralnih sredina i njihovo bolje pozicioniranje u okviru turističke ponude Srbije.

Udruženje žena „Lav“ je nevladina organizacija osnovana sa ciljem promocije i zaštite ljudskih prava sa posebnim fokusom na ljudska prava žena, dece i promociju prava marginalizovanih društvenih grupa. Njihov cilj je da kroz različite kampanje, gostovanja u medijima i drugih aktivnosti dopru do što veći broj građana kako bi se iniciralo ono što je bitno. Oni su aktivnim zagovaranje uspeli da doprinesu usvajanju lokalnog plana razvoja, međutim, problem je što na nacionalnom nivou ne postoji strategija razvoja. Smatraju da bez parnerstva sa lokalnom samoupravom nema promena.

Udruženje „Mladi poljoprivrednici Srbije“ osnovano je sa namerom da okupi i čuje mišljenje svih mladih poljoprivrednika na području čitave Republike Srbije. Njihov cilj je da se pospeši i osnaži poljoprivredni sektor a posebno da se putem programa podrške osnaže mladi da se vrate na selo. Oni informišu članove udruženja o aktuelnim konkursima i pripremaju ih za iste. Takođe, budući da je plasman proizvoda jako bitan, trude se da omoguće poljoprivrednicima i malim proizvođačima veću vidljivost.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj grada Pirota aktivno radi na aktivnim merama koje mogu doprineti aktivnom lokalnom ekonomskom razvoju. LER je spona između lokalne samouprave i građana, udruženja i preduzetnika, a javno zagovaranje je bitan alat koji LER koristi jer jedino kroz otvoreni odnos i komunikaciju sa predstavnicima svih sektora možemo da radimo na daljem lokalnom razvoju. Jedan od važnih aspekata lokalnog razvoja je očuvanje tradicije. Jedan od proizvoda po kome je Pirot prepoznat jeste i pirotski kačkavalj tako da je važno održavanje proizvodnje kačkavalja kroz obezbeđivanje resursa i aktivno promovisanje proizvodnje kačkavalja. Važno je da zainteresovani akteri znaju da postoje mnogobrojni načini podrške, da put do donatora nije uvek lak ali je dostižan.

Pored predstavljanja rezultata i primera dobre prakse pomenutih aktera koji su podržani u okviru projekta „Aktivni građani – bolje društvo“ i predstavljanja Kancelarije za lokalni razvoj i načinima na koji ona doprinosi, učesnici i publika su imali priliku da kroz otvorenu diskusiju i razmenu iskustva sagledalju aktuelne prepreke lokalnog ekonomskog razvoja i dođu do nekih od ideja za njihovo prevazilaženje.

Projekat „Aktivni građani – bolje društvo“ Fondacija BFPE sprovodi u saradnji sa Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) i Beogradskom otvoreno školom (BOŠ). Projekat je podržala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Close Menu