Skip to main content
search

U Čačku  27. septembra 2022. godine održan je okrugli sto „Strane investicije – šansa ili izazov za lokalnu biznis zajednicu“ koji je Fondacija BFPE za odgovorno društvo organizovala uz podršku Center for International Private Enterprise(CIPE). Okrugli sto okupio je predstavnike poslovne zajednice u Zrenjaninu, predstavnike lokalne samouprave, predstavnike privredne komore Srbije i druge relevantne aktere.

Cilj okruglog stola bio je da se kroz razgovor sa predstavnicima biznis okruženja dođe do zaključaka na koji način strane direktne investije utiču na lokalnu biznis zajednicu (pozitivno ili negativno), koje su potrebe domaćih privrednih subjekata koje moraju biti ispunjene kako bi se njihova pozicija naspram stranih kompanija prisutnih na lokalnom nivou učinila takvom da bude korisna za domaće preduzetnike i na koji način se mogu prevazići izazovi nastali usled poslovanja stranih kompanija na lokalnom nivou.

Tokom diskusije učesnici su istakli da postoje brojne pozitivne ali i neke negativne strane stranih direktinih investicija na lokalnom nivou. Jedna od negativnih strana je svakako to što postojeća zakonska rešenja onemogućavaju malim preduzećima da ostvare ista prava kao i veliki strani investitori. Postojeći propisi su takvi da iako predviđaju iste uslove za sve investitore, nisu lako ostvarivi za male proizvođače, što dovodi do toga da su veliki investitori u prednosti, što ne bi trebalo da se dešava. Kada govorimo o dobrim stranama direktnih investicija naglasak je stavljen na donošenje razvijenijih novih tehnologija čime se pospešuje lokalni razvoj i uspostavlja saradnja sa malim biznisima usled čega i oni mogu da osete benefite stranih investicija. Mnogi mali proizvođači posluju sa stranim investitorima što je velika prednost ali su neki od učesnika ukazali i na tendenciju velikih stranih investitora da za svoje partnere često biraju veće kompanije, uglavnom internacionalne, umesto malih biznisa. Kroz razgovor predloženo je da lokalna vlast i lokalne institucije podstiču velike investitore da za svoje saradnike biraju predstavnike manjih biznisa. Jedna od preporuka koja se više puta čula jeste i mogućnost da država obezbedi zemljište koje će i manji biznisi moći da iznajmljuju na određeni broj godina, što bi dovelo do relaksiranijeg ulaganja kapitala i razvijanja biznisa manjih proizvođača.

Kako bi se prevazišle negativne strane stranih direktnih investicija u Čačku, potrebno je da i lokalna samouprava i privrednici imaju u vidu da su oni u ovom procesu partneri. Važno je da se radi na doslednoj primeni zakona ali i da se radi na unapređenju transparentnosti. Jedan od načina za poboljšanje položaja lokalne biznis zajednice u Čačku ali i u svim lokalnim samoupravama jeste razvijanje lokalnih ekonomskih planova i pravaca razvoja.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu