Cirkularna ekonomija

Nov pristup koji integriše ekonomiju i sistem upravljanja otpadom.

Napredno političko obrazovanje Očuvanje životne sredine Političko i društveno uključivanje

Cirkularna ekonomija

Cirkularna ekonomija predstavlja nov pristup koji integriše ekonomiju i sistem upravljanja otpadom. Trenutni ekonomski model većine (ako ne i svih) država i kompanija podrazumeva korišćenje resursa naše planete kako bi se proizvelo što više proizvoda od kojih će najveći deo, nažalost, završiti kao otpad. U slučaju Srbije – otpad na deponiji. Ovakav koncept korišćenja i upotrebe resursa se u teoriji naziva linearnim. Malo je reći da je ovo neodrživo sa aspekta životne sredine; radi se o pristupu koji je i ekonomski neisplativ.

Cirkularna ekonomija može biti odgovor na narastajuće potrebe čovečanstva uz poštovanje granica koje naša planeta poseduje: dakle, održivi razvoj u svom najboljem izdanju.

Koncept je zamišljen tako da vodi obnovi ekosistema, uz veliki broj inovacija i sa značajnim uticajem na navike društva u celini.

brosura-o-cirkularnoj-ekonomiji

U okviru Programa

Sve naše programske aktivnosti na jednom mestu; ideje; analize; predlozi politika; izveštaji sa konferencija i događaja koje smo organizovali.