Skip to main content
search

Kako se organska materija prirodno raspada postaje đubrivo. Kompostiranjem organskog otpada hranljive materije se vraćaju u zemlju i na taj način se zanavlja ciklus života. Recikliranje organskog opada u cilju unapređenja kvaliteta zemljišta sastavni je deo cirkularne ekonomije.

Na koji način i koje vrste kućnog otpada možete kompostirati?

Šta ne treba kompostirati?

Na koji način možete kompostirati u svom domu?

Koje su koristi kompostiranja?

Kako do kvalitetnog komposta?

Odgovore na ova pitanja možete pronaći u lifletu čiju je izradu podržao program Nemačke razvojne saradnje (GIZ) kroz projekat IMPAKT- Upravljanje otpadom i otpadnim vodama.

Liflet možete preuzeti na srpskom kao i na engleskom.

Close Menu