Skip to main content
search

Nova Regionalna škola za politički razvoj otvorila je prvi poziv za mlade lidere iz Hrvatske, Severne Makedonije i Srbije. Škola će podržati učešće mladih u oblikovanju javnih politika kroz kombinaciju nastave, razmena, političkih debata, praktičnih kurseva, radionica, studija i terenskih poseta. 30 odabranih mladih lidera dobiće znanje, iskustvo, praktične veštine i mrežu kontakata sa vršnjacima i mentorima kako bi ih podstakli da rade na razvoju i zagovaranju zelenih javnih politika.

Škola traži mlade profesionalce od 18 do 30 godina koji su zainteresovani za Zelenu agendu i imaju snažnu posvećenost aktivnom građanstvu. 30 učesnika (po 10 iz svake zemlje) će biti odabrano za program putem otvorenog poziva, prema njihovom dokazanom liderstvu u svojim zajednicama, predstavljajući različite sektore, političke afilijacije, rodnu, etničku i geografsku raznolikost.

Škola će pružiti platformu za učenje, praktičan rad i saradnju među mladim liderima iz različitih zemalja, motivišući ih i omogućavajući im dugoročno aktivno učešće i evropski pristup zajedničkim izazovima u vezi sa životnom sredinom i drugim javnim politikama.

Šta ćete dobiti?

 • 3 seminara na licu mesta u Zagrebu (Hrvatska), Ohridu (Sjeverna Makedonija) i Vrnjačkoj Banji (Srbija);

• studijska poseta gradu Rijeci i ostrvu Krk (Hrvatska);

• studijska poseta institucijama EU u Briselu;

• online kursevi sa posvećenim mentorima;

• mogućnost rada na konkretnim projektima razvoja politika u oblasti cirkularne ekonomije, energije, biodiverziteta, urbanog razvoja i/ili klimatskih promena, uključujući analizu javnih politika u regionu, predloge novih pristupa, kao i plan zagovaranja putem različitih alatki.

Škola će se održavati od aprila do decembra 2024. godine (detaljan program će biti definisan; kandidati će biti obavešteni o tačnim datumima i lokacijama tokom procesa selekcije).

Organizatori pokrivaju sve troškove putovanja, smeštaja i hrane. Iz logističkih razloga, neki od putovanja mogu biti organizovani kao grupna.

Ako želite da se prijavite, trebate:

 • biti državljani Hrvatske, Severne Makedonije i Srbije i kandidati koji borave na teritoriji Republike Hrvatske, Republike Severne Makedonije i Republike Srbije do 30 godina (tj. pre navršene 31. godine) u trenutku prijavljivanja

• imati visok nivo poznavanja engleskog jezika (čitanje, pisanje, govor i slušanje)

• biti motivisani i posvećeni aktivnom učešću na sva tri seminara na licu mjesta.

Kako se prijaviti?

• Posetite http://regionalschool.eu;

• Prijavite se direktno na OVOM LINKU;

• Pažljivo pročitajte sve zahteve;

• Popunite online prijavu i pošaljite svoj životopis najkasnije do 18. februara do 23:59.

Tokom selekcije učesnika, posebnu pažnju ćemo posvetiti kvalitetu napisane motivacije (u prijavi). Preporučujemo da koristite ažuriranu verziju svog CV-a.

Projekat sprovode Akademija za politički razvoj iz Hrvatske, Centar za istraživanje i kreiranje politika iz Severne Makedonije i Fondacija BFPE za odgovorno društvo iz Srbije, uz podršku Evropske unije.

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu