Skip to main content
search

Fondacija BFPE za odgovorno društvo je uz podršku CIPE-a (Center for International Private Enterprise), organizovala konferenciju pod nazivom „Strane direktne investicije – Šansa ili izazov za lokalnu biznis zajednicu“, koja je održana 12. decembra u Aeroklubu u Beogradu.

Na prvom panelu, strane direkne investicije sagledane su iz perspektive lokalne poslovne zajednice. O izaovima, mogućnostima, dobrim i lošim praksama iz lokalnih zajednica, razgovarali su Goran Kovačević (predsednik Zrenjaninskog poslovnog kruga), Dragan Kostić (predstavnik ugovorno-okružne privredne komore Pirot) i Stefan Vladisavljev (programski koordinator Fondacije BFPE). 

Drugi panel bio je posvećen strateškom značaju stranih direktnih investicija, od međunarodog i nacionalnog do lokalnog nivoa. Ovu diskusiju moderirao je Nenad Jevtović iz Instituta za razvoj i inovacije, između Bojana Stanića, predstavnika privredne komore Srbije, Milene Radović, savetnice za ulaganja iz Razvojne agencije Srbije i Aleksander Markus, izvršni član upravnog odbora AHK-a. 

Na poslednjem panelu istraživane su mogućnosti i načini za smanjenje posledica korozivnog kapitala. Moderatot Nikola Burazer (Centar savremene politike, European Western Balkans), Misha Popovikj (Institut za demokratiju Societas Civilis Skoplje), Vanya Petrova (Centar za demokratske studije, Bugarska), Donika Ellshani (KCSS) i Igor Novaković (ISAC Fund) su razgovarali o posledicama korozivnog kapitala i o načinima i instrumentima za njegovo sprečavanje, očavanje i smanjenje. 

Na konferenciji je predstavljena publikacija “Strane direktne investicije – šansa ili izazov za lokalnu biznis zajednicu”. Podaci prikupljeni tokom lokalnih debata održanih u četiri grada – Zrenjaninu, Čačku, Pirotu i Šapcu, poslužili su kao osnova za izradu preporuka.

Konferencija je predstavljala završni događaj projekta i pružila priliku za dijalog sa predstavnicima poslovne zajednice, lokalne samouprave, privrednih komora i drugih relevantnih aktera. Cilj je bio sagledavanje uticaja stranih direktnih investicija na lokalnu poslovnu zajednicu, identifikacija potreba domaćih privrednih subjekata, te razmatranje načina prevazilaženja izazova proizašlih iz delovanja stranih kompanija na lokalnom nivou.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu