Skip to main content
search

Saopštenje povodom inicijative NKEU za povlačenje predloga uredbe za ograničenje istraživanja u oblasti odbrane

5. april 2017. godine

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji i predstavnici i predstavnice naučne zajednice i građanskog društva pozivaju Ministarstvo odbrane Republike Srbije da povuče iz procedure usvajanja Predlog Uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja značajnih za odbranu zemlje i o postupku i uslovima za izdavanje odobrenja za vršenje tih istraživanja zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica.

Ova Uredba ograničavanjem akademske slobode i prava na slobodu izražavanja, krši Ustav naše zemlje, ali i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i Međunarodni pakt o ljudskim i građanskim pravima. Uredba uvodi restrikcije koje ne postoje u demokratskim društvima i kojima se onemogućavaju gotovo sva istraživanja u Srbiji, kao i međunarodna naučna saradnja i znatno otežava rad privrednim subjektima. Njome se ugrožava demokratska kontrola sektora bezbednosti, a bezbednost tretira kao državno, a ne javno dobro, te svodi na odbranu i prenosi u nadležnost Vojske.

Tekst Uredbe suprotan je strateškom opredeljenju za pristupanje EU i učestvovanje u unapređenju međunarodne bezbednosti u saradnji sa drugim legitimnim akterima politike odbrane, kao što su naučna zajednica, građansko društvo i drugi državni organi iz zemlje i inostranstva.

Predložena Uredba onemogućava slobodu i autonomiju istraživanja potrebnih za praćenje napretka pristupnih pregovora, za koje ogranizacije okupljene u Nacionalni konvent o EU imaju mandat na osnovu procedura Vlade Srbije o pregovorima. . Takođe, predlog uredbe ugrožava nezavisne studije i istraživanja bezbednosti koje su preduslov za demokratsku kontrolu institucija bezbednosti.

Osim povrede prava, od ogromnog značaja je i to što bi primena ove Uredbe onemogućila ili znatno otežala, međunarodnu naučnu i istraživačku saradnju fakulteta, instituta, državnih institucija i udruženja građana iz Srbije, koja se finansira iz stranih fondova. Na primer, Uredba predviđa obavezu dostavljanja Ministarstvu odbrane anketnih upitnika za istraživanja javnog mnenja u fazi pripreme istraživanja za koje će potencijalno postojati finansijska podrška iz inostranstva, npr. kroz akademske programe istraživanja EU – „Horizont 2020“. Ovo nije u skladu sa prinicipima iz pregovaračkog poglavlja 25 Nauka i istraživanje, čiji su glavni ciljevi stvaranje jedinstvenog evropskog istraživačkog prostora u kome se istraživači, naučna i tehnološka saznanja slobodno kreću, te uključivanje naučnika iz Srbije u međunarodne projekte.

Umesto blanko ograničenja, država treba da osmisli načine da unapredi domaće izvore finansiranja istraživanja, kako kroz povećanje budžeta za nauku, tako i kroz transparentne konkurse za sredstva na raspolaganju institucijama bezbednosti, a namenjenih organizacijama civilnog društva iz budžetske linije 481. Pored toga, definisanje prioritetnih oblasti za unapređenje bezbednosti i odbrane zemlje može biti urađeno samo ako postoje kvalitetna, pravovremena i istraživanja vođena principima struke, uz učešće najšireg spektra aktera iz akademske zajednice, građanskog društva i privrede.

Nacionalni konvent o EU poziva sve fakultete, institute, privredne subjekte i privredna udruženja, medije, kao i udruženja građana da podrže inicijativu za povlačenje ovog spornog predloga Uredbe. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji okuplja više od 600 organizacija civilnog društva okupljenih u Radne grupe kako bi pratile tok pregovora i sprovođenja reformi u oblastima iz 35 pregovaračkih poglavlja.

Predlog Uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu zemlje

NKEU Inicijativa za povlačenje Uredbe o istraživanjima u oblasti odbrane, 5. april 2017.

Za podršku inicijativi pisati na [email protected]

Inicijativu su pokrenule članovi i članice Programskog saveta Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji:

 1. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 2. Beogradski fond za političku izuzetnost
 3. Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR
 4. Centar za evropske politike
 5. Centar za obrazovne politike
 6. Centar za praktičnu politiku
 7. Društvo informatičara Srbije
 8. Ekonomski institut
 9. Evropski pokret u Srbiji
 10. Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA
 11. Fondacija centar za demokratiju
 12. Institut ekonomskih nauka
 13. ISAC fond
 14. Koalicija za nadzor javnih finansija
 15. Mreža za ruralni razvoj
 16. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED
 17. Obrazovni forum
 18. Univerzitet Union
 19. Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM

Inicijativu su do sada podržale organizacije civilnog društva:

 1. Akademska inicijativa Forum10
 2. Autonomni ženski centar
 3. Beogradski centar za ljudska prava
 4. CDD Europolis
 5. Centar savremene politike i portal European Western Balkans
 6. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)
 7. Centar za istraživanje javnih politika
 8. Centar za međunarodne odnose i održivi razvoj CIRSD
 9. Centar za podršku ženama
 10. Centar za primenjene evropske studije
 11. Centar za regionalizam
 12. Centar za socijalnu politiku
 13. CEPRIS
 14. Dijalog
 15. Fondacija Centar za demokratiju
 16. Forum Roma Srbije
 17. Gayten-LGBT
 18. GM Optimist
 19. Grupa za razvojne politike
 20. Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER)
 21. Labris
 22. Nezavisno društvo novinara Vojvodine
 23. Nezavisno udruženje novinara Srbije
 24. Novosadska novinarska škola
 25. NVO Svet i Dunav
 26. Parada Ponosa Beograd
 27. Share Fondacija
 28. Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS)
 29. UG Zajedno zajedno
 30. Ženska platforma za razvoj Srbije

Članovi akademske zajednice:

 1. Biljana Đorđević, asistentkinja na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 2. Danica Milosević-Jović
 3. dr Bojan Vranić, UB – Fakultet političkih nauka
 4. dr Jelena Pešić, Odeljenje za sociologiju
 5. dr Mirjana Kranjac
 6. dr Monika Milosavljević, Filozofski fakultet
 7. dr Ana Knežević Bojović, naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd
 8. dr Biljana Stojić, Istorijski institut Beograd
 9. dr Bojana Bodrož, asistent na Filozofskom fakultet u Novom Sadu
 10. dr Branko Romcevic, vanredni profesor Fakulteta bezbednosti
 11. dr Ilija Batas Bjelić, saradnik, Elektro-tehnički fakultet, BU
 12. dr Marijana Petković, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Beograd
 13. dr Nada Novaković, Institut društvenih nauka, Beograd
 14. dr Vladimir Mihajlović, Balkanološki institut SANU
 15. Dragiša Mijačić
 16. Draško Lazović, član EPF, EPuS
 17. Filozofski fakultet Beograd
 18. Gazela Pudar Draško, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
 19. Gojko Božović
 20. Goran Cetinić, nezavisni konsultant
 21. Ivan Dimitrijević, asistent na Fakultetu bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
 22. Ivo Visković, FPN
 23. Jelena Cupać, Ph.D., WZB Berlin Social Science Centar
 24. Jovan Ilić
 25. Marko Kovačević, istraživač-saradnik, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 26. Miloš Tomić, slobodni umetnik
 27. Miodrag Gluščević, šef Odeljenja za komunalna i pitanja urbanizma i životne sredine
 28. Mirjana Tejić, ekspertkinja iz oblasti antidiskriminacionih politika, rodne ravnopravnosti i zaštite ženskih ljudskih prava
 29. Nikola Marković, DIS
 30. Nikola Vujinović, doktorand Fakulteta političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 31. Nina Dobrković
 32. dr Dragoljub Mićunović
 33. dr Ivana Spasić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 34. dr Sofija Adžić, Ekonomski fakultet Subotica
 35. dr Tatjana Papić, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
 36. Radmila Milivojević
 37. Selena Vitezović , Arheološki institut, Beograd
 38. Slađana Đurić, redovni profesor, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu
 39. Sonja Biserko, Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
 40. Stevan Tatalović, istraživač u oblasti bezbednosti i analitičar migracija
 41. Strahinja Brajusković
 42. Svenka Savić, Univerzitet u Novom Sadu
 43. Svetlana Stanarević, Ph.D., Centar za istrazivanje ljudske bezbednosti Fakulteta bezbednosti
 44. Vesna Marjanović
 45. Vida Ognjenović, predsednica Foruma za Kulturu
 46. Zoran Stojanović dipl.maš.inž., direktor Toplane Niš
 47. Zorana Bizetić

Informacije za medije: Radomir Cvetković, 064/6479 097,[email protected]

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu