Skip to main content
search

Milan Antonijević, Sonja Liht, Nataša Dragojlović, Sonja Stojanović Gajić i Natan Albahari sa ministrom odbrane Zoranom Đorđevićem i saradnicima; Foto: Ministarstvo odbrane

Milan Antonijević, Sonja Liht, Nataša Dragojlović, Sonja Stojanović Gajić i Natan Albahari sa ministrom odbrane Zoranom Đorđevićem i saradnicima; Foto: Ministarstvo odbrane

BEOGRAD – Nakon jutrošnjeg sastanka predstavnika Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Ministarstva odbrane, povodom predloga Uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu zemlje i o načinu i postupku za izdavanje odobrenja za vršenje tih istraživanja zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica, odlučeno je da se sa usvajanjem ovog predloga zastane.

Podsetimo, ovaj predlog uredbe izazvao je reakcije naučne zajednice i predstavnika građanskog društva.

Civilno društvo su na sastanku predstavljali Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Nataša Dragojlović, kooridnatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, Sonja Liht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Natan Albahari, programski menadžer ISAC Fonda i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM).

Kako je Antonijević objasnio za European Western Balkans, jutros je na sastanku Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Ministarstva odbrane, kome je prisustvovao i ministar odbrane Zoran Đorđević, dogovreno da se sa predlogom uredbe zastane.

„Trebalo bi da se govori o zakonu koji bi regulisao pitanje kritične infrastrukture koju je neophodno zaštititi, te da proces donošenja zakona definiše oblasti u kojima bi smelo ili ne bi smelo vršiti istraživanja“, rekao je Antonijević.

On ističe da se ovo pitanje tiče sloboda akademske zajednice i civilnog društva da istražuju u određenim oblastima i da uporednopravno ovakva rešenja ne postoje.

„Na sastanku su ponovljeni zahtevi iz inicijative koju je pokrenuo NKEU, ali i istaknta činjenica postojanja projekta sa evropskim univerzitetima, zatim program Horizont 2020 koji je jako značajan za nauku, kao i slučaj naučnice Magdalene Đorđević koja je pribavila preko milion evra za istraživanja u oblasti fizike. Sva ova istraživanja ne bi bila moguća da je uredba postojala u obliku kakav je planiran“, rekao je direktor Komiteta pravnika za ljudska prava za EWB.

Saopštenje Ministarstva odbrane navodi da su sagovornici konstatovali da postoji potreba da se navedena naučna oblast dodatno normativno uredi i da je na sastanku postignuta saglasnost da se u narednom periodu zajedničkim radom predstavnika Ministarstva odbrane i nevladinog sektora razmotre i preciziraju pojedine odredbe Predloga uredbe, pre nego što se ona uputi Vladi Republike Srbije na usvajanje.

„Dao sam zadatak svojim saradnicima da uzmu u obzir stavove predstavnika civilnog društva. Pokušaćemo da pronađemo rešenje koje će biti u najboljem interesu za našu državu, naučno-istraživačku zajednicu i građane“, naglasio je ministar Đorđević, sopštilo je Ministarstvo.

Kako piše u saopštenju, koordinatorka Nacionalnog konventa o EU Nataša Dragojlović istakla je dosadašnju odličnu saradnju te organizacije civilnog društva sa Ministarstvom odbrane.

„Uverena sam da će Ministarstvo odbrane i ubuduće prepoznavati i uvažavati stavove nevladinog sektora i da će se, kao i do sada, argumentovanim dijalogom dolaziti do kvalitetnih rezultata“, rekla je Dragojlovićeva, zaključeno je u saopštenju.

Podsećamo da je NKEU naglasio da bi doslednom primenom ove odredbe bio ugrožen čitav niz Ustavom zajemčenih prava, kao što su sloboda naučnog i umetničkog stvaranja (čl.73), autonomija univerziteta (čl.72), sloboda mišljenja i izražavanja (čl.46), pravo na obaveštenost (čl.51), sloboda udruživanja (čl.55), sloboda preduzetništva (čl.83), slobodan i jednak položaj na tržištu (čl.84).

Uredba je i u suprotnosti sa ustavnim standardom propisanim u članu 20. koji garantuje da se dostignuti nivo ljudskih prava ne može smanjivati, istaknuto je u inicijativi.

Close Menu