Skip to main content
search

Prva sednica Radne grupe 15 NK EU, u novom sazivu, održana je 29. februara 2024 godine. Fondacija BFPE koordinira radom Radne grupe 15 Nacionalnog konventa EU koja se bavi energetikom i u 2024. godini planira da se još aktivnije bavi pitanjima energetike i održivog razvoja.

Sednicu Radne grupe je otvorila Svetlana Stefanović, izvršna direktorka Fondacije BFPE, a Aleksandar Kovačević, ekspert u oblasti energetike sa Oksfordskog instituta za energetske studije, predstavio je članovima i članicama radne grupe inicijativu za uključivanje Zapadnog Balkana u sistem trgovine emisijama Evropske unije (EU ETS).

Fondacija BFPE već dugi niz godina insistira na nastojanjima da se podigne svest i znanje o energetskoј efikasnosti, obnovljivim izvorima energiјe, zelenoj ekonomiјi, obezbeđivanju učešća građana i podsticanju mnogo bolje saradnje svih aktera koјi su uključeni u kreiranje i primenu odgovornije i obuhvatnije energetske politike.

Na sednici su utvrđeni prioriteti za 2024. godinu. Aktivnosti i rad Radne grupe će se intenzivirati u narednom periodu. Posebno se naglašava važnost i neophodnost partnerstva i saradnje između članova i članica Radne grupe.

Close Menu