Skip to main content
search

Razvoj održivog tržišta biomase u Srbiji

Opis programa

Kao članica Energetske zajednice i zemlja sa jasnim opredeljenjem za učlanjenje u EU, Srbija je preuzela niz obaveza u oblasti energetike koje su pred njom u narednim godinama. Jedna od obaveza je povećanje udela energije dobijene iz obnovljivih izvora. Brojna istraživanja i studije koje su rađene poslednjih godina pokazuju da Srbija poseduje veliki potencijal u kako šumskoj […]

Pročitaj sve Analize i Publikacije U fokusu

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Kao članica Energetske zajednice i zemlja sa jasnim opredeljenjem za učlanjenje u EU, Srbija je preuzela niz obaveza u oblasti energetike koje su pred njom u narednim godinama. Jedna od obaveza je povećanje udela energije dobijene iz obnovljivih izvora. Brojna istraživanja i studije koje su rađene poslednjih godina pokazuju da Srbija poseduje veliki potencijal u kako šumskoj tako i poljoprivrednoj biomasi. Korišćenjem biomase ne samo da se može ostvariti ušteda u potrošnji uglja i drugih konvencionalnih goriva, već smanjiuje emitovanje ugljen dioksida, sumpora i drugih štetnih materija, kao i količina pepela koja se svake godine odlaže na deponije, što bi doprinelo unapređenju stanja životne sredine. Istovremeno, korišćenje biomase omogućilo bi stvaranje novih radnih mesta i doprinelo razvoju posebno ruralnih područja.Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) uz podršku Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) organizovaće seriju okruglih stolova za donosioce odluka na temu održivog korišćenja biomase. Cilj ovih okruglih stolova je uspostavljanje konstruktivnog dijaloga relevantnih političkih aktera, donosilaca odluka, kako sa nacionalnog tako i lokalnog nivoa, sa relevantnim stručnjacima iz ove oblasti i ostalim zaiteresovanim stranama.Biomasa ima veoma širok spektar primene (kao energent, kao hrana, kao građevinski materijal, kao industrijska sirovina i svakako veoma značajan kao čuvar klimatskih uslova), ali se njeno korišćenje uvek treba posmatrati sa aspekta održivosti – uklučujući ekonomsku, ekološku i socijalnu dimenziju. Stoga će svaki okrugli sto imati specifičan fokus prilagođen prvenstveno situaciji na lokalu.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu