Skip to main content
search

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) uz podršku Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) organizovao je prvi okrugli sto za donosioce odluka na temu održivog korišćenja biomase.

Imajući u vidu da je Beograd najveći potrošač električne energije u Srbiji, ali i da ima najveću pokrivenost daljinskim grejanjem (oko 44% teritorije Beograda), razmatraće se mogućnost uvođenja biomase u sistem, kao i pitanje mogućnosti održivog snabdevanja biomasom.

Prvi okrugli sto održan je 17. oktobra u Medija centru i bio je posvećen pitanju korišćenja biomase u sistemu daljinskog grejanja u Beogradu.

Celokupan izveštaj sa okruglog stola možete preuzeti OVDE.

Agendu okruglog stola možete preuzeti OVDE.

U nastavku slede prezentacije govornika sa okruglog stola. Izveštaj sa okruglog stola biće postavljen na sajt BFPE uskoro.

Thomas Michel, Development of a Sustainable Bioenergy Market in Serbia

Aleksandar Kovacevic, Re-thinking Obrenovac Lignite Complex

Predrag Radovanović, Korišćenje biomase za ko-sagorevanje

Nenad Petrović, Kako osigurati održivo snabdevanje biomasom

Branislav Kovačević, Biomasa šumskih drvenastih vrsta u nizijskom području

Dragana Dražić, Mogućnost proizvodnje biomase na degradiranim površinama

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu